Hlavní stránka > „Rozpočet Říčan je hrozivý. Horší, než jsme se obávali“
reklama

„Rozpočet Říčan je hrozivý. Horší, než jsme se obávali“

Názor | Říčany | Ekonomika | Politika | 8. 12. 2009 15:01:00 | Miloslav Šmolík

Miloslav Šmolík, ODS Říčany"Rozpočet města Říčany, o kterém dnes rozhodnou zastupitelé, je hrozivý," píše předseda ODS Říčany Miloslav Šmolík. Extrémní zadlužení podle něj přináší megalomanská nová škola i další nehospodárnost.

reklama

Ve středu 9.12.2009 bude říčanské zastupitelstvo rozhodovat o rozpočtu města na rok 2010.

Nová škola? Megalomanský projekt

Detailní pohled do rozpočtu navrženého Finančním výborem a předjednaným Radou města je více než hrozivý.

Místo předpokládané bouře nad obsahem rozpočtu a budoucnosti financování města je však ticho po pěšině. Proč?

Základním problémem navrhovaného rozpočtu je extrémní míra zadlužení města, která je způsobena jak neuvážlivými rozhodnutími o investicích v minulosti, tak nehospodárným chováním města.

Mezi prvně jmenované je nutné zařadit investici do nové školy. Nezpochybnitelná potřeba navýšení počtu míst v základních školách přerostla v megalomanský projekt za takřka půl miliardy korun. Provozní náklady nové školy v letech 2011 a dále zůstávají velkým otazníkem a další hrozbou zatížení rozpočtu.

Reportáž ze zastupitelstva už zítra na Říčansko.info

Jak to dopadlo s projednávaným rozpočtem? To se dozvíte už ve čtvrtek. Zprávy z říčanského zastupitelstva vám přinášíme tradičně již druhý den.

Riskantní plán financování spadl po nástupu finanční krize v roce 2009 jako domeček z karet a jak je možné vyčíst z návrhu rozpočtu zavádí Říčany do hluboké dluhové pasti, která již od příštího roku zastavuje skoro všechny investiční akce v městě.

Nepřekvapí tedy, že nabídku dalšího úvěru na dostavbu školy nad dříve poskytnutých cca 150 milionů korun dala městu nabídku pouze Česká Spořitelna, avšak s podmínkou spoluschvalování investic nad milion korun. Je nabíledni, že do budoucna se s ohledem na katastrofální stav financí města, nebude o mnoha takových akcích rozhodovat.

Druhou oblastí je nehospodárné nakládání s prostředky nás, daňových poplatníků, v minulosti.

Peníze na oblečení pro úředníky a politiky?

Překvapivá položka – příspěvek na ošatné – se "snížila" z letošních (2009) 2,2 milionu na 1,1 milionu korun v roce (2010). Otázka je, na co mají úředníci dostávat příspěvky na ošacení? Příspěvek však také zahrnuje příspěvky na ošacení pro uvolněné radní – cca 50 tisíc na jednoho (!) do roku 2009.

Příspěvek na ošatné je však pouze špičkou ledovce nehospodárnosti.

Zvýšení počtu odborných úředníků Městského úřadu je v nepoměru s tím, jak město zadává zakázky přes specializované firmy, či jakým způsobem nedošlo k nárůstu získaných dotací.

Hospodárnost, například zřízení pozice tiskové mluvčí, smlouva na dodávání monitoringu tisku či nárůst počtu městských policistů (o 10 oproti roku 2002) jsou dalšími zářezy do výdajů města. Zpětně se lze pozastavovat nad dotacemi pro soukromé školky, prodeje majetku města za nižší než tržní ceny, nebo vytváření druhého komunitního centra.

Málokdo si dnes uvědomuje, že bez zásadních úspor v rozpočtu města nebudou mít Říčany v dalších letech šanci získat kvůli předluženosti jakékoliv dotace. Úpravy rozpočtu, které jsou nám finančním výborem a Radou města předkládány jsou s ohledem na výše uvedené pouze kosmetické.

ODS by neměla pro rozpočet hlasovat

Občanská demokratická strana v Říčanech cítí povinnost na tyto problémy upozornit i přes skutečnost, že někteří její (i dnes již bývalí) členové např. Jaromír Jech nebo Zdeněk Moudrý v minulosti svými nekompetentními rozhodnutími k tomuto stavu přispěli.

Považujeme však za povinnost přijmout zodpovědnost za budoucí financování a v daném duchu budeme vyzývat zastupitele, kteří jsou v současnosti členy ODS, aby pro navržený rozpočet nehlasovali, a aby došlo k opravdu razantnějším úpravám rozpočtu. I přes absenci koaliční dohody s Nezávislými se budeme snažit našeho bývalého koaličního partnera přesvědčit o nutnosti tohoto kroku a jeho podpoře.

Autor je předsedou ODS Říčany.


Názory uvedené v této rubrice nemusejí vyjadřovat stanovisko serveru Říčansko.info. Reagovat můžete v diskusi pod tímto článkem nebo posláním názoru na redakce@ricansko.info.


Autor: Miloslav Šmolík

Diskusní fórum

Přidejte názor

Zdeněk Moudrý

9. 12. 2009 01:40:55 | zdenek.moudry@ricany.cz

Myslím, že tento článek měl být v kategorii PR. Je trapné, když osobně napadá některé zastupitele, kteří byli proti poplatkům soukromým školkám, tyto poplatky odsuzuje a přitom pro ně členové ODS hlasovali (pokud si dobře pamatuji, tak v minulosti i letos jsem byl proti těmto poplatkům pouze já a kolega Grégr).
Jestli zastupitelé za ODS nechtějí hlasovat pro rozpočet, je to jejich vůle a jejich nezodpovědnost. Jenom se ptám proč až teď? Jak hlasovali ve všech těch bodech jednání zastupitelstva, když se například výstavba a financování školy schvalovalo? Žádný z těchto kroků nebyl z vůje jednotlivce nebo nějakého "vedení" města. Sahněte si prosím do svědomí, co jste pro město a jeho obyvatele za období svého mandátu vykonali. Jak jste hlasovali, když šlo o klíčová rozhodnutí.
Z vlastní zkušenosti mého působení v říčanské ODS, kde jsem býval označován jako "ten komunál" si troufám konstatovat, že o kumunální politice a městě Říčany nevíte vůbec nic a je velkým omylem voličů, že vám dali mandát zastupovat jejich zájmy v zastupitelstvu města Říčany.

Odpověděli:
Veronika


Odpovědět

Miroslav Grégr

9. 12. 2009 03:09:27 | miroslav.gregr@ricany.cz

Rada města se rozpočtem na rok 2010 ještě nezabývala. Až se jím zabývat bude, tak jistě navrhne nějaké změny.
Netuším, proč stavbu školy nazýváte megalomanskou. Je to běžný, typový projekt školy, kterou naše město potřebuje. Na tom se shodli zastupitelé, Parlament české republiky a stavba školy byla ve volebním programu strany, které jste předsedou. Byl jste také ve výběrové komisi pro výběr zhotovitele.Proč tedy najednou takové proklamace přes média? Myslím, že by bylo serioznější řešit problematiku rozpočtů na stranických schůzích namísto debat o soutěži psů či petanque, jak se pod Vaším vedením děje.
Měl byste také upřesnit, které investice města považujete za neuvážené a proč. Všechny je schvalovali i zastupitelé za stranu, které předsedáte.
Myslím ale, že nejde o věcnou diskuzi o prioritách, ale jakési politikaření na našem říčanském dvorečku, že. Toho se nechci účastnit!

Miroslav Grégr – radní města Říčany

Odpověděli:
Jaroslav Holoubek
Hmmm
Míla Šmolík


Odpovědět

Hmmm

9. 12. 2009 03:45:31

Odpovídá na: Miroslav Grégr

Moc pěkný počteníčko, jsem se musel štípnout, že se mi to nezdá. A nezdá. Takže krom uvedené tiskové mluvčí (sic!) se vyhazují miliony na luxusní hadry. To nemá úřednictvo v čem chodit? To už si děláte z lidí fakt blázny? 50 tisíc ročně na kvádro.... Za ty neuvěřitelný prachy, za něž se ročně "oblékáte", se dalo pořídit spoustu užitečných věcí - postavit dětem novou školku či alespoň nějaké hriště u nové školy, zajistit bezpečný přístup v Olivově ulici ke škole, nebo vyřešit přístup k rondelu v Ruské. Ne, jen samé studie, mrhání, kamaráčofty s Rimem apod. A to je asi jen špička ledovce. Jste [smazáno redakcí]

Pozn. redakce, 9.12.: Poslední věta v příspěvku byla odstraněna z důvodu hanlivého označení.

Odpověděli:
T.Tamchynová


Odpovědět

T.Tamchynová

9. 12. 2009 04:36:05 | T.Tamchynova@seznam.cz

Odpovídá na: Hmmm

Pane Smolíku, kde jste byl celá ta léta?


Odpovědět

Míla Šmolík

9. 12. 2009 06:13:58

Odpovídá na: Miroslav Grégr

Jedná se o stanovisko vedení MS ODS. Považuji za nutné rozpočet seriózně projednat, zejména nad některými položkami vést polemiku o jejich výši.
Zastupitelstvo je ze zákona o obcích odpovědno za hospodaření a za účelné vynakládání finančních prostředků. Je povinno řádně hospodařit se svěřeným majetkem.
V komisi jsem byl náhradníkem, který nehlasoval. Doporučoval jsem provést výběr dodavatele znovu, nejlépe dle upravené PD, a jiným způsobem výběrového řízení.

Odpověděli:
Taky moudrej


Odpovědět

Taky moudrej

9. 12. 2009 08:29:57

Odpovídá na: Míla Šmolík

Školám seberou 5% a sami si dají 50 tisíc na ohoz. No a jestli je to, jak píše pan Šmoulík, tak se ani nedivím, že jim není po chuti, že na to upozorňuje.

Je vidět, že potrefené husy se vždycky ozvou. Moudrý, Grégr, Musil, Mrázová, Vít ... to je všechno jedna velká kamarádíčkárna ... Kdo z nich schválně bude u stříhání pásky na nové škole. určitě se tam nasáčkují všichni.

Odpověděli:
Miroslav Grégr - radní


Odpovědět

Veronika

9. 12. 2009 08:31:40

Odpovídá na: Zdeněk Moudrý

Pane Moudrý,

můžete se prosím vyjádřit ke střetu zájmů v případě vás, vaší manželky a komunitního centra a zakládání druhého.

Že se nestydíte.

Verča

Odpověděli:
Zdeněk Moudrý


Odpovědět

Miroslav Grégr - radní

9. 12. 2009 12:54:10 | miroslav.gregr@ricany.cz

Odpovídá na: Taky moudrej

To: taky moudrej, ta informace o 50 tis ošatného je lživá. Než se začnete rozhořčovat, tak si ověřte fakta. A já osobně žádné ošatné nedostávám. Je to příspěvek zaměstnancům ze sociálního fondu, který je zřizován ze zákona a naplňován procentem z mezd. Nesouvisí s vlastním rozpočtem města, nedá se použít jinak, než pro zaměstnance.

Odpověděli:
Hmmm


Odpovědět

Hmmm

9. 12. 2009 13:16:10

Odpovídá na: Miroslav Grégr - radní

Ze zákona? Zajímavé. Sociální fond je tvořen pouhými 2 % z hrubé mzdy zaměstnanců a samozřejmě není primárně určen na "ošatné", ale např. na příspěvek na dovolenou, příspěvek na stravu apod. Chcete naznačit, že mzdové náklady zaměstnanců říčanské radnice jsou 110 mil. korun českých ročně? Jako fór pěkné, ale dnes není apríla. Apropó, jak jste placen pane Grégře? Jako uvolněný podnikatel?

Odpověděli:
Miroslav Grégr - radní


Odpovědět

Jaroslav Holoubek

9. 12. 2009 14:23:06

Odpovídá na: Miroslav Grégr

Clanek me donutil prohlidnout rozpocet, nasel jsem par veci, kterym nerozumim. Kdybyste nekdo z financniho vyboru mel vysvetleni a chut se bavit s obcany...

a) Provoz knihovny vyrazne drazsi nez provoz skoly??????

b) Provoz muzea 50% provozu skoly?????

c) Provoz kulturaku ~ provoz skoly???

d) Provoz IT ~ soucet nakladu na provoz vsech 3 skol??????? Opravdu potrebujete tak drahe pocitace?

e) Provoz MP 2x drazsi nez provoz skoly??

f) Cinnost mistni spravy v oddeleni spravy majetku 7M CZK? Co v tom je? Pri platu 30 tisic je to 20 lidi!!!

g) Ostatni zalezitosti sdelovacich prostredku - 1.8 MCZK - polovina rozpoctu skoly...k cemu to bude?

h) Cinnost mistni spravy 22x vetsi nez provoz skoly???

A konecne dopravni obsluznost nove skoly za 54 tisic??? To je tak 5 m chodniku nebo kolik?

Zcela urcite to vidim laickym pohledem a budu rad, kdyz me nekdo opravi ci vysvetli.

Hezky den.
Holoubek

Odpověděli:
Mrázová
Vladimír Levický
Ariadna


Odpovědět

Zdeněk Moudrý

9. 12. 2009 23:48:38 | zdenek.moudry@ricany.cz

Odpovídá na: Veronika

Je to sice off topic, ale prosím: Žádný střet zájmů není. To jen Vy a někteří další jej tam pořád vidí. Vždy jsem postupoval v souladu se zákony a platnými předpisy (Ty jsou od toho, abych se nemusel nechat rozvést, když moje manželka nastoupí do zaměstnání ve městě, kde jsem místostarostou. Ale ani to by Vám zřejmě nestačilo :-)). Je zajímavé, že u ostatních zastupitelů, kteří požadují peníze pro "své" organizace Vám to nevadí. Tam byl zákon o obcích porušen již několikrát. Na posledním zastupitelstvu jsme navíc museli čelit morálnímu vydírání a vyhrožování zmařením dotace. Zastupitelkou ODS (mírný návrat k tématu), která je přímo angažována ve společnosti, pro kterou požadovala příspěvek z městského rozpočtu.

Odpověděli:
něco o tom vím..


Odpovědět

Miroslav Grégr - radní

9. 12. 2009 23:52:41 | miroslav.gregr@ricany.cz

Odpovídá na: Hmmm

Hmmm: jako radní města jsem placen částkou 2 509 Kč měsíčně. Závidíte mi to?

Odpověděli:
Taky moudrej


Odpovědět

Taky moudrej

10. 12. 2009 00:15:38

Odpovídá na: Miroslav Grégr - radní

2 509 Kč měsíčně + 50 tisíc na ošatné ... tomu říkám reprezentace

Odpověděli:
Miroslav Grégr


Odpovědět

Ariadna

10. 12. 2009 00:39:46

Odpovídá na: Jaroslav Holoubek

... 5m chodníku :-D


Odpovědět

něco o tom vím..

10. 12. 2009 00:44:12

Odpovídá na: Zdeněk Moudrý

Pane Moudrý, že Vás huba nebolí. Za veškeré problémy KCŘ může Vaše žena, p.Jech a další z Vaší party. Škoda, že jsou představitelé KCŘ vůči městu příliš slušní a spoustu věcí se snaží řešit konstruktivně a slušně. A ne podle a s cíleným prospěchem.

Odpověděli:
Zdeněk Moudrý


Odpovědět

Zdeněk Moudrý

10. 12. 2009 01:09:53 | zdenek.moudry@ricany.cz

Odpovídá na: něco o tom vím..

S bolením huby zkušenosti nemám. Vy asi ano, že tento termín používáte :-). Komunitní plánování ve městě proběhlo standartním způsobem a celkem plynule běželo naplňování projektu. Jenomže pak se do procesu "nabouralo" několik outsiderů a projekt se pokusili (použiji jejich slovník) vytunelovat. Použili k tomu mj. argument, že komunitní plán není naplňován v dalších aktivitách. Poté co jim byla přenechána aktivita, ukázali, že si neví rady ani s tím, co komunitní centrum do té doby bez problému vykonávalo. Taková jsou fakta a vše ostatní jsou pomluvy, za které by se měl muž, jako v případě ing. Černého na posledním jednání zastupitelstva, stydět.

Odpověděli:
Zdeněk Černovský
T.Tamchynová


Odpovědět

Miroslav Grégr

10. 12. 2009 01:17:50 | miroslav.gregr@ricany.cz

Odpovídá na: Taky moudrej

Na ošatné neberu ani halíř. Je ubohé, že si takové ipomluvy vy a vám podobní, např. předseda naší strany, vymýšlíte.
Čemu tím chcete prospět?

Odpověděli:
honza


Odpovědět

honza

10. 12. 2009 03:00:18

Odpovídá na: Miroslav Grégr

pred par lety jsem pracoval na meu, pokud vim tak "osatne" na zamestance bylo tehdy cca 7000kč /rok a to nemi moc tak mozna na pruumerny oblek od blažka .-), a jesli se npeltu tak zamestancu je ve na meu asi 150 (vzhledem k nutnosti vykonavat statni spravu) myslim ze kdyby mel urad tech cca 30 zamestancu co pred zrusenim okresu tak by jiste i rozpocet vypadal jinak, zkuste zivit 120 lidi navic a najit na to penize :-) radte chytrolini !

Odpověděli:
Konzerva


Odpovědět

T.Tamchynová

10. 12. 2009 03:45:07 | T.Tamchynova@seznam.cz

Odpovídá na: Zdeněk Moudrý

Pane Moudrý, na včerejším zastupitelstvu na mou prímou otázku paní starostka odpověděla, ze v roce 2010 budou v Ríčanech KC dvě.
Do problematiky nevidím, nevím, kdo má pravdu.
Vím, ze město , stejně jako celá republika, má finanční potíze. Město zádá o různé dotace.
Kdyby jste Vy osobně rozhodoval o dotacích, podepsal by jste ji městu, které si samo neumí poradit s organizacemi, které zalozilo? Já bych se pod takový doklad nikdy nepodepsala. A bylo by mi jedno, o kterou stranu či seskupení se jedná.
Problematika KC se ukáze v plné nahotě, kdyz ji srovnáte s jednáním zastupitelstva s paní reditelkou sociálních sluzeb, kterou stojí místo pouze to, ze včas neupozornila , ze se zpozdila platba na činnost jí rízené organizace.

Odpověděli:
Miroslav Grégr - radní


Odpovědět

Konzerva

10. 12. 2009 03:53:02

Odpovídá na: honza

Stávkuje kdekdo-hasiči, policajti, kantoři...
Asi naivně, přesto vyzývám ke stávce selského rozumu a elementární racionality a slušnosti: kašlete na internetové diskuse, je to kanál, kterým často vytéká smrdutá žumpa našich horších já.Racionální reakce tu nemají smysl.


Odpovědět

Miroslav Grégr - radní

10. 12. 2009 07:48:19 | miroslav.gregr@ricany.cz

Odpovídá na: T.Tamchynová

Paní Tamchynová, v Říčanech bude obecně prospěšných společností jistě více, než dvě. Možná desítky. Každá z nich může žádat o granty či dotace z různých dotačních titulů. Ty organizace, které budou mít dobrý a věrohodný projekt mohou uspět. To je přeci věcí vedení těchto společností a donátorů. Věcí nastavení a splnění požadavků a pravidel.
Protože každá obec, tedy i ta naše, má morální povinnost postarat se o ty, kteří pomoc potřebují, tak jsme hledali spolehlivý způsob, jak toto zajistit. Věřím, že jsme našli způsob, jak v oblasti asistenčních služeb, zajistit potřebnou službu našim občanům. Tím není nijak dotčena možnost kohokoliv dalšího přiložit ruku k dílu a pomáhat také.

Odpověděli:
honza


Odpovědět

honza

10. 12. 2009 07:57:50

Odpovídá na: Miroslav Grégr - radní

mam jeden napad, pani Tamchynova asi rozumi uplne vsechnu, at kandiduje svym programem oslovi maximum ricanaku a pak az bude starostkou, muze vse udelat tak nejlepe jak to umi a verim ze se hned budeme mit lepe!! :-)


Odpovědět

Zdeněk Černovský

10. 12. 2009 14:46:42 | zcernovsky@seznam.cz

Odpovídá na: Zdeněk Moudrý

Pan Jech, současně radní města Říčany a předseda finančního výboru v jedné osobě 8.srpna 2007 bez nezbytného souhlasu většiny členů správní rady podepsal neoprávněně za komunitní Komunitní centrum Říčany smlouvu zavazující k finančnímu plnění převyšující 50.000,- Kč k čemuž neměl zákonný mandát, navíc poté co stejnou smlouvu schválila rada města, finanční výbor a zastupitelstvo Říčan.

Touto smlouvou rovněž pan Jech pronajal do 31.7.2009 pro KCŘ zaměstnance města Říčany – paní Irenu Moudrou za úplatu 28 tisíc měsíčně.

Poté co v dubnu 2008 KCŘ neplnilo v důsledku této podvodně uzavřené smlouvy své finanční závazky vůči městu Říčany (dluh tvořily chybějící platby za 3 měsíce), v důsledku i těchto skutečností zakladatelé Komunitního centra Říčany 4.dubna 2008 většinovým rozhodnutím odvolali předsedu správní rady pana Jaromíra Jecha a předsedu dozorčí rady pana Víta (taky radní a člen finančního výboru města Říčany).

Ke splacení dluhu došlo až poté, co zastupitelstvo schválilo na základě doporučení finančního výboru zastupitelstva účelový příspěvek pro KCŘ na úhradu finančních závazků za pronájem zaměstnance města Říčany – paní Moudré ve výši 290 tis.kč (viz. http://www.ricansko.info/clanky/zastupitele-rican-co-dal-s-komunitnim-centrem).

Přestože od června 2008 byly na rejstříkovým soudem pravomocně zapsáno nové složení správní a dozorčí rady, paní Moudrá (za podpory pana Jecha) do konce svého pronájmu – do 31.7.2009 zadržovala veškeré dokumenty společnosti a bránila tak správní a dozorčí radě vykonávat zákonné povinnosti týkající se řízení a finančního hospodaření společnosti.

Dne 11.6.2009 se paní Moudrá účastnila jednání zastupitelstva (viz http://www.ricansko.info/clanky/zastupitele-rican-zalozili-komunitni-centrum-c-2) poté, co na poště neoprávněně (vydávala se za ředitelku společnosti, přestože jí téměř měsíc nebyla) vyzvedla a zadržela dopis – od rejstříkového soudu pro statutáního zástupce společnosti pana Černého „o definitivním potvrzení platných orgánů společnosti“.

Na tomto jednání zastupitelstvo schválilo návrh pana Jecha založit „Centrum komunitních služeb - následovníka organizace, jež se stala předmětem sporů“.

Další a podrobnější informace o situaci týkající se poskytování a provozu Komunitního centra Říčany, je možné se také dozvědět, od zastupitelky města Říčany Karly Egidové, která byla začátkem roku 2009 navržena zastupitelstvem Říčan a následně zvolena hlasy všech sedmi zakladatelů do správní rady této společnosti.

Odpověděli:
Irena Moudrá
Zdeněk Moudrý


Odpovědět

Zdeněk Moudrý

11. 12. 2009 00:13:04 | zdenek.moudry@ricany.cz

Odpovídá na: Zdeněk Černovský

Jedna z "potrefených hus" se již ozvala s konstrukcí, která je nám stále podsouvána. Bohužel vše je konstruováno a fabulováno na zcela bludných základech. Fakt je ten, že obecně prospěšná společnost KC má více zakladatelů. Jejich úlohu definuje zákon. Hned na začátku bylo jasné, že bez finanční výpomoci rozsah registrované činnosti nepůjde pokrýt (alespoň v počátcích). Jediný zakladatel, který na sebe vzal finanční odpovědnost bylo město. Někteří ostatní zakladatelé chtěli vliv a nechtěli finančně přispět, pokusili se tedy vliv (moc) převzít neomaleným až agresivním způsobem. Pod společným mandátem většiny zakladatelů (nepřispívajících a v touze použít peníze města pro své cíle) odeslali rejstříkovému soudu návrh nových správních a dozorčích orgánů a jakýchsi stanov, které včetně předešlého kroku jsou v rozporu se zákonem o obecně prospěšných společnostech. Bohužel, soud zřejmě nemá mechanismy, které by toto zachytily a tak vše zaregistroval (ani nevím jestli se ten zápis už podařilo nějak vyčistit a stanovy sladit se zákonem. KC jde skutečně okolo mne a jsem do toho vtahován jen díky manželce.)
Nicméně v tuto chvíli nastal zlom, neb v hlavách samozvaného vedení o.p.s. se začaly líhnout zmíněné konstrukce a fabulace. Ve skutečnosti však existovalo původní vedení, které naplňovalo smluvní vztahy a zákony, zejména zákon o o.p.s. a skutečně pracovalo pro veřejnost. Protože se situace s ostatními zakladateli komplikovala a město cítilo a cítí odpovědnost za oblast, ve které KC působí a cítí i odpovědnost za činnosti, které byly i díky městem poskytnutým penězům zahájeny, zvolilo alternativní cestu lidově zvanou "pásek a kšandy" a založilo obecně prospěšnou společnost stejného zaměření. Dle zákona o o.p.s. je to nejsnazší způsob jak v případě problémů obecně prospěšné společnosti pokračovat v činnosti. A problémy jsme vzhledem k tomu, co se dělo a jak jsme měli doposud možnost poznat současné vedení KC, očekávali. Z manažerského hlediska to není nic jiného než ošetření rizik.
Co se týká financí, měl by se vyjádřit někdo kompetentní z města nebo tehdejší správní rady, ale mám pocit že uvedé částky jsou úmyslně či z nevědomosti (o to hůř) uvedeny nepravdivě či v manipulativním kontextu.

Odpověděli:
Zdeněk Černovský


Odpovědět

Vladimír Levický

11. 12. 2009 00:15:11 | vladimir.levicky@knihovna.ricany.cz

Odpovídá na: Jaroslav Holoubek

Vážený pane Holoubku,
Uvádíte několik konkrétních dotazů s tím, že budete rád, když Vám je někdo vysvětlí. Dovolte mi, abych uvedl pro Vás (ale i pro všechny další zájemce) informace týkající se organizací, ve kterých sám pracuji.
Provoz říčanské knihovny je ve srovnání s jinými knihovnami obdobné kategorie pro Město výrazně levnější než je celostátní průměr. Konkrétně tvoří 1,1 % z celkových výdajů zřizovatele, přičemž celostátní průměr činí 3,2 %. I další údaje svědčí o značné hospodárnosti provozu knihovny. Např. počet zaměstnanců na 1000 registrovaných čtenářů činí 2,7, celostátní průměr je 4,3. Tyto konkrétní údaje jsou převzaty s celostátního srovnávacího měření knihoven , kterou provádí NIPOS (Národní informační a poradenské středisko pro kulturu – organizace zřízená Ministerstvem kultury ČR) ve spolupráci s Národní knihovnou ČR. Uvažme přitom výkony knihovny – např. otevírací dobu (51 hodin týdně, celostátní průměr je 37,9) či všeobecnou úroveň a prestiž knihovny, která město důstojně reprezentuje.
V případě kulturních středisek obdobná centrální srovnávací měření neexistují, jelikož však mám celoživotní zkušenosti s vedením obdobných institucí, mohu uvést, že příspěvek na provoz říčanského MěKS patří k nejmenším, s kterými jsme kdy museli vystačit. Není to stížnost, chápeme omezené možnosti zřizovatele a snažíme se jich využít pro město co nejlépe. Velmi nás těší ocenění, které se nám od říčanských, ale i dalších obyvatel dostalo v podobě vynikající návštěvnosti i osobních poděkování.
Obdobné instituce mívají příspěvky v průměru o 50% vyšší. Podporovány jsou přitom i ty, u kterých by bylo možné předpokládat, že si na sebe vydělají umístěním v turisticky atraktivních lokalitách, např. pražské kluby Rock Café, Roxy apod. (částkami, které, pokud je mi známo z dřívějšího působení, několikanásobně převyšují rozpočet MěKS).
Ostatně o tom, jaké „přehnané“ prostředky máme k dispozici, svědčí i technický stav objektu a vybavení (zvuk, světla apod.), které výrazně pokulhává za obdobnými kulturními středisky (se závistí se díváme např. do blízké Uhříněvse).
Kulturní instituce jsou vždy snadným terčem „odborníků“. Smířil jsem se s tím, že pracuji v oboru, který musí neustále obhajovat právo na existenci.
Vladimír Levický


Odpovědět

Mrázová

11. 12. 2009 04:29:05 | adriena.mrazova@ricany.cz

Odpovídá na: Jaroslav Holoubek

Vážený pane Holoubku,
pokusím se Vám odpovědět, ale v některých věcech Vám nebudu moci odpovědět konkrétně, protože nevím, z jakých podkladů jste vycházel. Podle dotazů předpokládám, že jste se díval do výdajů rozpočtu na rok 2010.
a) Provoz knihovny vyrazne drazsi nez provoz skoly??????
b) Provoz muzea 50% provozu skoly?????
c) Provoz kulturaku ~ provoz skoly???

Nemáte asi na mysli provoz ale provozní příspěvek města. Na tuto otázku Vám již odpověděl šířeji pan ředitel. Nevysvětlil však, proč provozní příspěvky škol a jiných příspěvkových nelze srovnávat. Důvod je prostý. Ve školních a předškolních zařízeních, která jsou zapsaná do sítě škol (městem zřizované jsou zapsány všechny), jsou téměř 100% pokryty náklady na pedagogické a nepedagogické pracovníky (mzdy včetně odvodů a odměn) ze státního rozpočtu dle normativu podle počtu žáků – tyto náklady nenese tedy obec. Provozní příspěvek města školním a předškolním zařízením je určen na úhradu energií, revizí, pravidelnou údržbu apod.
Toto však neplatí pro jiné organizace zřizované městem – muzeum, MěKS, knihovna, DPS …. Tam není žádná podobná dotace na „žáka“ a tyto náklady je potřeba pokrýt včetně mzdových výdajů. Proto tento na první pohled „nesoulad“.

d) Provoz IT ~ soucet nakladu na provoz vsech 3 skol??????? Opravdu potrebujete tak drahe pocitace?
Tomuto dotazu moc dobře nerozumím. Odbor informatiky zajišťuje servisní činnosti včetně připojení na internet nejen pro Městský úřad v Říčanech, ale i pro všechny příspěvkové organizace. V tomto roce i rozsáhlejší výměnu výpočetní techniky, pro to aby mohla být vybavena počítači nová škola. Myslím si, že tři roky staré počítače není až takový zázrak techniky, ale jistě dobře poslouží.
V rozpočtu na IT je rovněž obsažena nákladná technická podpora používaných SW. Bez pravidelné a bohužel, díky zákonodárnému šílenství našeho parlamentu, velmi časté aktualizaci užívaných programů, by úřad nebyl schopen fungovat.

e) Provoz MP 2x drazsi nez provoz skoly??
Opět to samé – město nese veškeré náklady včetně mzdových, pravidelných zkoušek strážníků…, ale z činnosti MP má i příjmy, které jsou zahrnuty nejenom v pokutách ale i v přestupkové agendě.

f) Cinnost mistni spravy v oddeleni spravy majetku 7M CZK? Co v tom je? Pri platu 30 tisic je to 20 lidi!!!

Pokud hovoříme o stejné položce, protože odbor správy majetku má celkově rozpočtované výdaje 56 mil. Kč, jedná se zřejmě o položku 6171 - 7 mil. Kč. Tato položka zahrnuje provoz všech budov úřadu – elektrika, plyn, voda, revize, výtahy, kotelny, hasicí přístroje, úklid, opravy apod. Žádné platy.

g) Ostatni zalezitosti sdelovacich prostredku - 1.8 MCZK - polovina rozpoctu skoly...k cemu to bude?
Tato položka zahrnuje pouze náklady na zpracování, tisk a roznos Říčanského Kurýra a je kryta příjmy z reklamy.
Podle rozpočtových pravidel jsou v rozpočtu totiž zvláště vedeny příjmy a zvláště výdaje a ty jsou děleny podle org. jednotek, paragrafů a položek, za které jsou pak sumarizovány. Navíc do toho vstupuje fondové hospodaření a chápu, že je těžké se v tomto členění orientovat. A řadu občanů nenapadne postavit si příjmy proti odpovídajícím nákladům.

h) Cinnost mistni spravy 22x vetsi nez provoz skoly???
To je právě položka, která se nasčítává za činnosti dohromady, zde jsou mzdy, odvody, povinné vzdělávání úředníků, ale i výdaje na výkon státní správy v oblasti sociálních služeb a sociálně právní ochrany dětí a rodiny.

A konecne dopravni obsluznost nove skoly za 54 tisic??? To je tak 5 m chodniku nebo kolik?
Dopravní obslužnost – bude zařazena do rozpočtu aktuálně na základě výběrového řízení na zhotovitele. Toto je částka na dokončení projektové dokumentace.

Zcela urcite to vidim laickym pohledem a budu rad, kdyz me nekdo opravi ci vysvetli.
Rozpočet je poměrně komplikovaná záležitost a i mě trvalo poměrně dlouho, než jsem do toho systému pronikla. Ale pokud Vás bude něco zajímat, doporučuji obrátit se s dotazem na ing. Krejčovou – správce rozpočtu.
Přeji hezký den
Adriena Mrázová

Odpověděli:
Juchelka


Odpovědět

Juchelka

11. 12. 2009 10:52:41 | juchrlka@seznam.cz

Odpovídá na: Mrázová

Paní Mrázová - to nemyslíte vážně (?):


"A konecne dopravni obsluznost nove skoly za 54 tisic??? To je tak 5 m chodniku nebo kolik? Dopravní obslužnost – bude zařazena do rozpočtu aktuálně na základě výběrového řízení na zhotovitele. Toto je částka na dokončení projektové dokumentace."


Jak chcete obslužnost do rozpočtu dostat, když už teď ho máte skrytě deficitní ... ? Na to bude další úvěr?


Chápu, že se v následné větě omlouváte za svůj laický pohled, ale neměla by starostka rozpočtu rozumět? Ve většině měst je tomu dobrým zvykem. Ale asi ne u nás v Říčanech...


Juch

Odpověděli:
sousedka
Mrázová


Odpovědět

sousedka

11. 12. 2009 12:36:17

Odpovídá na: Juchelka

Juchelko, Juchelko, pořádně čti - starostka vždy nejprve cituje větu, na kterou odpovídá a teprve pak píše svoje stanovisko. Ona nenapsala, že se na rozpočet dívá laickým pohledem, to psal Holoubek.


Odpovědět

Mrázová

11. 12. 2009 13:33:28 | adriena.mrazova@ricany.cz

Odpovídá na: Juchelka

Já rozpočtu rozumím. Bohužel i státnímu, a o to víc je mi z toho smutno. Peníze se vyhazují tam, kde nejsou potřeba a cpou se tam, kde se dají očekávat voliči. Děti nevolí, ale za jejich základní vzdělání jsme odpovědní. Co víc jim můžeme dát (i jako rodiče), než dobrou výchovu, vzdělání a samostatnost. Ve strategickém plánu, který byl vytvořen společně s veřejností a jehož naplňování realizujeme, tak nejvyšší prioritou byla škola. Je vidět, že někteří rádi nebo úmyslně zapomněli, že výstavba školy se řeší v Říčanech od roku 1998, že jsme zdarma pro školu získali pozemky, že jsme jako jediní v republice dostali dotaci na stavbu NOVÉ školy. A proč není částka na dopravní obslužnost v rozpočtu. Myslíte si, že pokud tam dopředu uvedeme, kolik to bude stát, jak si myslíte, že bude vypadat soutěž? Bude to vůbec nějaká soutěž? A když tam uvedeme nereálnou částku (třeba i záměrně nižší) a pak ji budeme potřebovat zvýšit, tak už přesně vidím ty diskuse, jestli vůbec umíme počítat. Umíme a taky víme, že bez toho, abychom si k některým dotovaným akcím půjčili peníze, tak bychom toho udělali mnohem méně. Tyto hloupé diskuse prospějí jedinému! Přesto, že máme na dostavbu školy i na dopravní obslužnost požádáno o dotaci, nedostaneme nic. A to proto, že se k „megalomanskému projektu školy“ prezentuje spousta nepravd a lží.

Adriena Mrázová


Odpovědět

Zdeněk Černovský

11. 12. 2009 13:51:04 | zcernovsky@seznam.cz

Odpovídá na: Zdeněk Moudrý

Je vidět, že Vám nikdo neozřejmil skutečnou situaci a jste zřejmě dlouhodobou obětí účelových fabulací.

Chápu Vaše pocity.
Také se s bludy nepodloženými fakty setkávám častěji od léta 2006, když si KC pořídilo ředitelku bez výběrového řízení.

Doporučuji méně důvěřovat dosavadním zdrojům informací, vyžádat si předložení několika materiálu a začít trochu počítat.

1)Smlouvu o spolupráci mezi městem Říčany a KCŘ č.40/2007-S ze dne 8.8.2007,
2)Dodatek č.2 ke smlouvě o spolupráci č.40/2007-S ze dne 30.6.2008,
3)výpis došlých plateb (částky a datum) od KC na účet města – „plnění finančních závazků plynoucích ze smlouvy č.40/2007-S za období roku 2007-2009“.

Vzhledem k tomu, že se jedná o veřejně dostupné informace, jsou kopie těchto dokumentů k dispozici každému občanovi Říčan, když si o ně správně požádá.

Stačí jenom podat přes podatelnu žádost „Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Vás žádám o sdělení následujících informací: 1).., 2).., 3)…, viz výše“ adresovanou „Městu Říčany“.
Žádost je nutno opatřit jménem a příjmením, adresou trvalého bydliště, datem narozením, datem podáním žádostí a podpisem, jinak bude žádost zamítnuta (už jsem to zažil). Odpověď byste měli dostat do 15 dní.

Odpověděli:
Irena Moudrá
honza
Ivan


Odpovědět

honza

11. 12. 2009 15:09:51

Odpovídá na: Zdeněk Černovský

no jesli se nepeltu tak nejprve bylo na poradu dne strategicke planovani komunitnich sluzeb, tam si vsichni rozumeli a vse bylo ok, pak se bohuzel obdrzela dotace pouze na "provo" a ne na rekonstrukci Tersipova domu,
nevadi , dokoncil se komunitni plan a porad vse ok, pak bylo vyberove rizeni na misto reditele KC, ano pane Cernovksy bylo, sam jste se ho prece ucastnil tak jako cca 5 dalsich lidi. nicmene jste nebyl vybran...

no a pak zacaly veskere problemy, ne? pak se teprve zacaly mezi zakladateli objevovat neschody a zo zejmena z Vasi strany... no me to cele prijde jako osobni antipaite a neschoponst prijmout ze me vysnene misto dostal jiny... nebo me presvecte o opaku :-)

Odpověděli:
Zdeněk Černovský


Odpovědět

Ivan

11. 12. 2009 15:37:50

Odpovídá na: Zdeněk Černovský

Co to tady ten Černovský pořád béká. Jestli je sám tak pomatený, jako ty jeho vzdechy, tak se nedivím, že všechno zpackal a rozvrátil.

Pane Černovský, dejte už pokoj a smiřte se s tím, že o vaše šéfování tu není zájem.

Odpověděli:
grevis
J. Bek


Odpovědět

J. Bek

12. 12. 2009 00:37:43

Odpovídá na: Ivan

Pane Ivane,
nemám vůbec problém porozumět příspěvkům pana Černovského nebo stejně tak pana Grégra v této diskusi. Oba se snaží a faktický přístup, předkládají údaje a informace, které je možné si ověřit. Pokud chcete p. Černovského napadat, najděte si, prosím, jiný důvod a zkuste to jinak. Třeba s ním diskutujte o konkrétních věcech, které napsal.


Odpovědět

Zdeněk Černovský

12. 12. 2009 00:47:48 | zcernovsky@seznam.cz

Odpovídá na: honza

Honzo (taky pro Ivana),

řekl bych, že i Vám někdo podstrčil zkreslené informace. Do výběrového řízení vyhlášeného koncem roku 2005 jsem se opravdu přihlásil, stejně jako cca dalších 12 lidí. Důvodem však nebylo získání místa (v té době jsem řídil několik náročných projektů v komerční sféře, které jsem nechtěl nedokončené opustit), ale nastavení laťky ostatním kandidátům.

Z výběrového řízení jsem odstoupil poté, co jsem se v průběhu probíhajících pohovorů setkal na chodbě úřadu s paní Moudrou. Přesvědčila mě „že bude svědomitě hájit a realizovat činnosti zakladateli v zakládací listině KCŘ stvrzené podpisy sedmi zakladatelů“. Neměl jsem důvod ji nevěřit.

Výběrové řízení však bylo celé zmanipulované (proběhlo před zápisem společnosti do obchodního rejstříku -až 20.3.2006). Dle zákona č. 248/1995, § 6 odst. 1 „Ve věcech souvisejících se vznikem obecně prospěšné společnosti za ni do jejího vzniku jedná její zakladatel. Je-li zakladatelů více, jednají společně nebo ten z nich, který byl k tomu písemně zmocněn.“

Přestože zakladatelé nikoho realizací výběrového řízení a jmenováním ředitele nepověřili, pan Jech inicioval sestavení výběrové komise a prosadil „že v inzerátu nebudou na ředitele kladeny přísná kritéria“ (strana 8, prosincový Kurýr 2005) a jmenoval paní Moudrou s účinností od 1.února 2006 ředitelkou a KCŘ zavázal paní Moudré vyplácet mzdu ve výši 28tisKč hrubého. KCŘ však v té době neměla žádné finance - 5 měsíců ji nevyplácela mzdu a neodváděla zákonné odvody.
Dle právního stanoviska hrozilo KCŘ ze strany státních orgánů uložení pokuty v řádu statisíců a postih v rovině trestně právní zodpovědnosti za neplnění povinných odvodů a daní ze závislé činnosti .

Honzo, nechte si od zastupitelky Karly Egidové ukázat zápis z jednání správní rady ze dne 27.6.2006 - KCŘ se vyhnulo hrozícím postihům tak, že SR zrušila výsledky výběrového řízení pro jeho neplatnost.

Jestli Vás opravdu zajímají fakta a nechcete se nechat dále krmit od některých lidí „bludy“ nechte si od paní Egidové taky ukázat „zprávu dozorčí rady za rok 2006, z 23.6.2007 o výsledcích kontrolní činnosti za rok 2006“.

PS: že je něco v nepořádku s finančním řízením města jsem tušil již v polovině roku 2006. Čtyři lidé z finančního výboru měli co dočinění s řízením KCŘ již tenkrát.

Odpověděli:
Irena Moudrá
Taky moudrej


Odpovědět

Taky moudrej

12. 12. 2009 02:03:06

Odpovídá na: Zdeněk Černovský

I když se starostka snaží, tak je to opravdu amaterismus. Včera jsem viděl reportáž v televizi o Říčanech a rozum zůstává stát. Běhali tam nějaký důchodci po radnici, paní starostka koktala do televize ... proč tu tedy je ta tisková mluvčí, když se ani za město nevyjadřuje. Proč se k tomu nevyjádřil třeba pan Grégr?


Odpovědět

jiřina

12. 12. 2009 06:42:55

díky pane Šmolík za uveřejnění.Ten včerejší výstup paní starostky v televizi byl opravdu trapný!Také bych se ráda ošatila - tšch faktur vám přinesu kolik chcete,každá prodavačka včetně vietnamců mi jich vypíše kolik chci.

Odpověděli:
honza


Odpovědět

grevis

12. 12. 2009 13:18:23

Odpovídá na: Ivan

jeste, ze jsou za rok volby. Radni urazeji svd volice, ceho jsme se to v ricanech dockali.


Odpovědět

honza

12. 12. 2009 14:27:17

Odpovídá na: jiřina

jezisi co mate porad s ti osatnym , to je na kazdym urade a navic je to fakt p´v celkovem rozpoctu pakatel....

Odpověděli:
Xyz


Odpovědět

Xyz

12. 12. 2009 15:03:43

Odpovídá na: honza

Honzo, na každém úřadě ošatné rozhodně není. Například na magistrátu v Praze. Některé další obce republice ošatné ruší kvůli tomu, že v krizi šetří.

Nehledě na to, že obecně je tato položka úplná kravina a je neobhajitelná - takže kritika je namístě.

Odpověděli:
honza


Odpovědět

zvýdavý

12. 12. 2009 16:02:37

Dámy a pánové, vraťme se k tématu. Co je špatně v rozpočtu?!
Ošatné, fajn (spíš ne) a co dále? Výpočetní technika, služby pro město, nespecifikované služby, komunitní centrum, monitoring tisku, stravenky a co dál. Co nám poví radní, že doporučili schválit návrh rozpočtu?!


Odpovědět

honza

13. 12. 2009 04:07:50

Odpovídá na: Xyz

dobre tak letos ne na kazdem urade :-) nicmene porad je to v celem rozpoctu pakatel...

Odpověděli:
Xyz


Odpovědět

Xyz

13. 12. 2009 05:28:49

Odpovídá na: honza

Že je to pakatel vzhledem k celému rozpočtu, to byste mohl říct o každé jeho položce, žádnou neřešit a rozpočet by bobtnal a bobtnal... Ale celek je tvořen malými částmi, ne? :-)

Ošatné je výborný příklad, jak nám tu "funguje" veřejná správa. Starostka Adriena Mrázová se v ČT nechala slyšet, že je ošatné je OK, protože je to odměna pro zaměstnance a navíc probíhá vyúčtování. Takže kromě toho, že nás stojí milion ročně (dřív ještě víc), tak někdo marní čas a energii na úřadě tím, že vybírá od svých kolegyň stvrzenky z obchodů, že si koupily podprsenku. Je to hloupé, neefektivní i ponižující. Vzniká zbytečné papírování, úřad pro úřad. Proč se ten milion - pokud se "musí utratit" - normálně nepromítne do mzdy zaměstnanců?

Ošatné bude navíc pouze špička ledovce.

Odpověděli:
xaver
Miroslav Grégr - radní


Odpovědět

Miroslav Grégr - radní

13. 12. 2009 07:29:19 | miroslav.gregr@ricany.cz

Odpovídá na: Xyz

Honzo, můžeme debatu o rozpočtu zůžit pouze na ošatné. Dobře. Dobrý zaměstnavatel motivuje své zaměstnance různými způsoby. Protože ve státní správě jsou na platy celkem striktní tabulky, tak se hledají i jiné způsoby motivace. Je přeci zájmem nás všech, aby na naší radnici pracovali schopní, vzdělaní a kvaifikovaní lidé. Ty je třeba za dobrou práci odměnit. Nejen platem, ale i jinými způsoby. Tak, jak se to dělá i v jiných firmách, jak to umožňují zákony. Takovou motivací jsou např. stravenky či příspěvek na oblečení. Myslím, že považujete za normální, když třeba zedník dostane od zaměstnavatele montérky, vaťák, boty a rukavice. Ale když dostane úředník příspěvek na sako, tak vám to vadí? Proč? Navíc jsou příspěvky na stravenky i "ošatné" poskytovány ze sociálního fondu, který je ze zákona naplňován procentem z mezd a nelze jej použít jinak, než ve prospěch zaměstnanců. Proč tolik závisti?
Pojďme debatovat o významnějších položkách, třeba o počtu úředníků, potřebě městské policie, grantech,...
Diskuse o pracovním oblečení je trapná.

Odpověděli:
honza
Xyz
J. Bek


Odpovědět

xaver

13. 12. 2009 07:31:43

Odpovídá na: Xyz

Prostuduj si trošku co to je FKSP a potom snad pochopíš, že to nelze přidat např. rovnou k výplatě. Ale chápu, že je lepší jen tak kecat, než si zjistit nějaká fakta a slepě důveřovat tomu Šmoulíkovi

Odpověděli:
Xyz


Odpovědět

J. Bek

13. 12. 2009 08:31:09

Odpovídá na: Miroslav Grégr - radní

Dobrý podvečer, pane Grégře,
souhlas, že diskuse ohledně "ošatného" či jak se to jmenuje, je vedlejší. Píšete, že ty schopné, vzdělané a kvalifikované je třeba odměnit. Také souhlas. Ale třeba v tom je právě jádro pudla. Třeba si někteří zde diskutující nemyslí, že všichni zaměstnanci Městského úřadu Říčany jsou schopní, vzdělaní a kvalifikovaní. Já sám mám v tomto směru pochybnosti hned o několika lidech. Třeba, kdyby lidé byli přesvědčeni, že všichni jsou opravdu takoví, že by jim to "ošatné" přáli a nevadilo by jim. Ale třeba lidé nejsou s jejich prací spokojeni a diví se proč mají být ještě odměňováni nad rámec platu za, v našich očích subjektivně ne dobrou práci (ale mohu se mýlit). Tedy nemyslím všechny zaměstnance MÚ, pouze některé (menšinu).

Odpověděli:
Miroslav Grégr - radní


Odpovědět

Miroslav Grégr - radní

13. 12. 2009 08:57:44 | miroslav.gregr@ricany.cz

Odpovídá na: J. Bek

To je ale jiné téma, pane Beku. Napište, kteří úředníci, podle Vás, nekonají svoji práci dobře, kde chybili, co udělali špatně. Takovým by měly být odbrány odměny ( ne ošatné) nebo by měli z úřadu odejít. Měl byste to napsat ale spíše panu tajemníkovi včetně konkrétních údajů, ne zde na DF. Můžete to také napsat přímo Radě města. Můžu Vám slíbit, že se tím budeme zabývat.

Odpověděli:
Zdeněk Černovský
Konzerva
J. Bek


Odpovědět

Konzerva

13. 12. 2009 09:18:55

Odpovídá na: Miroslav Grégr - radní

Panu Grégrovi dík za rozumné slovo, budeme-li dodržovat zákonné procedury demokratického státu, ušetříme si nervy na netu a spíše dosáhneme řešení.


Odpovědět

J. Bek

13. 12. 2009 10:35:44

Odpovídá na: Miroslav Grégr - radní

Pane Grégře, myslím, že každý zaměstnavatel by si měl hodnotit své podřízené v první řadě sám. Už jen proto, že je zná nejépe. Nastavit si interní systém a odměňovat (nejen třeba platem) opravdu ty schopné a nejlepší. Existuje takový systém na MÚ? Jaké jsou jeho výsledky? To jsou všichni tak stejně dobří, že všichni dostávají ono "ošatné" ve stejné výši bez rozdílu? To tam není někdo "méně" dobrý? Nevěřím.
V zahraničí jsem se např. setkal na různých úřadech, že u přepážky či okénka byla možnost tlačítkem oznámkovat svou spokojenost s úředníkem/úřednicí. Většinou šlo o tříbodovou stupnici, někdy dokonce čtyřbodovou.
Princip je jednoduchý, nemnoho lidí si patrně myslí, že úředníci obecně konají svou práci skvěle a na jedničku. Myslím, že každý z nás má nějakou tu negativní zkušenosti s úřednickou byrokracií. Bohužel to již často bereme jako samozřejmost a mávneme nad tím rukou, že stejně nemá cenu si stěžovat. Což nás (včetně mne) samozřejmě neomlouvá.
Takže když máte možnost okamžitě zareagovat na přístup úředníka, tak to spíše využijete, než něco někdo řešit později.
Takže jak vidíte, pokud je zájem ze strany zaměstnavatele, tak se dá na ledacos přijít.

Odpověděli:
Miroslav Grégr - radní


Odpovědět

Xyz

13. 12. 2009 11:07:40

Odpovídá na: Miroslav Grégr - radní

Pane Grégře, tato diskuse je o úsporách v rozpočtu. Pokud MěÚ srovnáváte s firmou, dovolím si připomenout, že je hospodářská krize a zodpovědné firmy vámi zmíněné odměny a bonusy ruší.

Vy jste přeci pravicový politik. Já bych od Vás čekal, že více než nesystémové výdaje, budete spíše obhajovat úspory a třeba nám i řeknete, v čem je nový rozpočet úsporný a jaké úspory jste do něj navrhl.

Odpověděli:
Miroslav Grégr - radní


Odpovědět

Miroslav Grégr - radní

13. 12. 2009 12:00:28 | miroslav.gregr@ricany.cz

Odpovídá na: Xyz


Ta diskuse je o něčem, co jste si pořádně neprostudovali, čemu nerozumíte. Nemám dostatek času a chuti ozřejmovat každou položku. Tedy vysvětlím ty, na které se ptáte a další dotazy prosím směřujte na radnici.

Máte pravdu, že je krize a musí se šetřit. Např. ošatné bylo sníženo na polovinu. Platy zaměstnanců o 5%, tedy snížení počtu zaměstnanců o 6. Tím se sníží i odvody na sociální a zdravotní pojištění. Krátí se i odměny zastupitelů o 5%. Rozpočet na rok 2010 je ve výdajích nižší o 7% proti původnímu rozpočtu roku 2009. Jaký bude vývoj financí města ukáže až příští rok, ale radnice, pod vedením paní starostky, připravila rozpočet zodpovědně a nebylo třeba nijakých podstatných zásahů kteréhokoli zastupitele, napříč stranami.

Odpověděli:
Xyz


Odpovědět

Xyz

13. 12. 2009 12:05:27

Odpovídá na: xaver

Xavere, obecně: připouštím, že rozhazovačnost veřejné správy bude podpořena/způsobena i nějakým zákonem. Nesmyslná vyhláška o výdajích ale v mých očích neospravedlňuje tyto výdaje - koukám na to však očima hloupého daňového poplatníka, který na veřejný rozpočet vydělává v privátním sektoru. Jako úředník bych na to měl třeba podobný názor jako vy. :-) Jakožto občan s jedním hlasem ve volbách můžu jen "kecat" a doufat, že politici nebudou říkat, proč něco nejde, ale hledat řešení ve prospěch ekonomiky tohoto státu, kraje, obce atd.


Odpovědět

Miroslav Grégr - radní

13. 12. 2009 12:06:57

Odpovídá na: J. Bek

Zajímavý nápad se známkováním úředníků. Jen přemýšlím, jak by asi hodnotil přestupce úředníka, který mu udělil pokutu nebo žadatel o sociální dávky, kterému byly ze zákonných důvodů zamítnuty.Nebo by, kvůli hodnocení, nebyly zamítnuty?

Trochu logiky, do do předkládaných návrhů. Prosím!

Odpověděli:
J.Bek


Odpovědět

Xyz

13. 12. 2009 12:14:25

Odpovídá na: Miroslav Grégr - radní

Děkuji vám, druhý odstavec mě uspokojil. :-)

V prvním odstavci vám dávám za pravdu - je to konstatování logického stavu věcí. Existují zastupitelé, kteří by měli občany zastupovat a vysvětlovat jim jednotlivé kroky, protože lidé nemají a nemohou mít tolik informací jako vy.


Odpovědět

Zdeněk Černovský

13. 12. 2009 14:28:58 | zcernovsky@seznam.cz

Odpovídá na: Miroslav Grégr - radní

možná byste uměl dostát svému slovu „Napište, kteří úředníci, podle Vás, nekonají svoji práci dobře, kde chybili, co udělali špatně. Takovým by měly být odbrány odměny nebo by měli z úřadu odejít“.

Na únorovém jednání zastupitelstva jsem informoval zastupitele o podivném konání úředníka města, požádal o poskytnutí vysvětlujících informací a vyvození osobní odpovědnosti (viz příloha

http://www.ricansko.info/dokumenty/fialka/2009/Otevreny_dopis_a_zadost_zastupitelum_2009_02_11.PDF

článku

http://www.ricansko.info/clanky/sef-zelenych-prijdou-ricany-o-dalsi-miliony

). Na základě návrhu pana radního Jecha, se však zastupitelé mojí žádostí nezabývali.

Mohl byste to nějak popohnat? Jaké nápravné opatření byly skutečně učiněny?
Děkuji za odpověď


Odpovědět

honza

13. 12. 2009 14:56:27

Odpovídá na: Miroslav Grégr - radní

Pane Grégře, já jsem psal je dle mne práve není rozpočet jen o ošatném jak z článku a některých příspěvků vyplynulo.

Je celkem jedno jake benefity zaměstancatel nabýdne a zrovna ošatné je mylim na úřadě celkem vhodné, přece jenom úředník v obleku vypada lepe a dústojněni než v jeansech... (a stravenky a další jen prospejí, je fakt že kdyz jste omezen tabulkovým platem moc kvalitních lidé to nepřitáhne...) a přesně jak jste napsal diskuze o pracovnim oblečeni je trapná :-)

spíš se stále divim ze někteří lidé nedokáží pochopit ze o.p.s neboli obecne prospěšných společností MŮŽE BÝT I VÍCE ... a proč ne, klidně at jich je třeba 10 když si dokaži sehant na svuj provoz penize a kdyz dělaji potřebnou praci...

ale ohledne KOmunitného plaánování je to veřejná soutež jako každá jiná ne? a když tedy ten kdo platí (město) má pocit že jedna organizace za předane penize nedělá nic udělá co? najde jinou společnost co to bude dle nich delat lépe...
spíš mi vadí že pan 4ernovský a spol. kteří si nejspíš mysleli že dostanou od města fajn trafiku a ted maj smulu stale křiči jak jsou oni ti spravní a tedy oni musi dostat všechno...

srovnejte třeba s fotbalem, ve meste je take vic fotbalových klubu než jeden ne?

a přesně jak je zde někde


Odpovědět

J.Bek

13. 12. 2009 23:19:36

Odpovídá na: Miroslav Grégr - radní

Dobré ráno, pane Grégře,
jenom jsem chtěl ukázat jeden konkrétní příklad, po kterých v poslední době tolik voláte na DF, když Vám někdo oponuje nebo kritizuje.
Není z mé hlavy, ani jsem jej nekomentoval, zda je dobrý nebo ne. Prostě jsem Vám dal příklad, jak to dělají jiní a jinde. Nevím, jak tam řeší pozitivní nebo negativní body od lidí.
Ale třeba sám přijdete na něco dalšího, jak píšete, třeba i více logického, když to podle Vás v zahraničí moc logicky nedělají. Nakonec i proto jsme si Vás zvolili, abyste problémy řešil.

Odpověděli:
Miroslav Grégr - radní


Odpovědět

Miroslav Grégr - radní

14. 12. 2009 00:25:14

Odpovídá na: J.Bek

Pane Beku, uvést příklad nebo navrhnout řešení, to je dobré. Ale příklad, který jste uvedl, podle mne dobrý není. Ale budu se jím zabývat. Napište mi tedy, kde Vámi uvedené řešení používají a já tam zajedu a poptám se na princip a zkušenosti s tím. Dík.

Když se vrátím k hodnocení zaměstnanců. Samozřejmě, že se dělá. Každý úředník má svého vedoucího, nad vedoucími je tajemník. Ti provádějí hodnocení, stanovují odměny. Takovou banalitou se zde nemusíme zabývat. Ale pokud by něco nebylo v pořádku, tak už je to věcí Rady a proto jsem Vás žádal o konkrétní informaci, kde a s kým jste nebyl spokojen. A jako vždy, při podobných diskusích, úkrok stranou a informace žádná. Pak si nestěžujte, že třeba nedojde k nápravě.

Odpověděli:
J. Bek


Odpovědět

J. Bek

14. 12. 2009 00:50:47

Odpovídá na: Miroslav Grégr - radní

Příspěvek pana Černovského není konkrétní?? Co konkrétnějšího ještě chcete?
Dostanete dva konkrétní příklady a stále voláte po konkrétních příkladech?

P.S. Určitě jsem se s tím setkal v Číně a někde v záp. Evropě. Snad Portugalsko a Německo, je to již nějaký čas.

Odpověděli:
Miroslav Grégr - radní


Odpovědět

Irena Moudrá

14. 12. 2009 01:34:16

Odpovídá na: Zdeněk Černovský

Pan Černovský poplete, co může. Můj plat činil 28 tis. Kč hrubého pouze v obodbí realizace dotace z EU, tzn. že se jednalo o nárokovou položku v projektu (mzda byla tedy hrazena mimo rozpočet města či KCŘ). Poté jsem dobrovolně (a zdůrazňuji dobrovolně) přistoupila ke změně pracovní smlouvy jak co se výše mzdy týká (cca 16 tis. Kč hrubého bez odměn), tak i délky (z trvání pracovního poměru na dobu neurčitou na dobu určitou). A tak je to se všemi údaji, kterými p. Černovský operuje - prostě něco použije, ale je to zcela mimo realitu.


Odpovědět

Irena Moudrá

14. 12. 2009 01:39:31

Odpovídá na: Zdeněk Černovský

Výběrové řízení probíhalo - p. Černovský se ho rovněž zúčastnil (18. 1. 2006). To, jak to potom celé probíhalo, souvislo mj. i se situací ohledně přidělení dotace z EU, kde hlavním garantem realizace bylo město, nikoli KCŘ.


Odpovědět

Irena Moudrá

14. 12. 2009 01:46:25

Odpovídá na: Zdeněk Černovský

Upřímně řečeno - nevím, co tím Z. Černovský myslel, že jsem mu na chodbě něco slíbila. Jemu tedy určitě ne. Každý člověk musí dodržovat nejen obecně platné principy slušnosti, ale také zákony a další předpisy a není možné někoho nutit je porušovat. Právní stanovisko z počátku letošního roku jasně prokázalo porušování zákonů několika zakladateli a dalšími lidmi. A přesto prakticky titíž lidé tvrdí, že jsem cosi porušovala. P. Černý tvrdil, že podal na mne trestní oznámení - co je s ním ???? V každém případě já osobně celou situaci budu řešit soudní cestou.


Odpovědět

Miroslav Grégr - radní

14. 12. 2009 03:26:10

Odpovídá na: J. Bek

Já po vás, pane Beku nechci vůbec nic. Kromě právě té konkrétnosti. Jen jsem reagoval na vaše upozornění, že vy osobně máte pochybnosti o několika úřednících na radnici. Nejste však schopen či ochoten to konkretizovat a tak to beru jako pouhé hospodské plácání, které k ničemu není.

Příspěvky pana Černovského jsou blábolem člověka, který se zřejmě rozhodl, že tímto způsobem zviditelní sebe a svoji zanikající politickou stranu, aby tak uspěl ve volbách. Pochybuji, že je to správný způsob, ale je to věcí jeho a členů jeho strany. Úřad se jeho podáním věnuje podle zákona a pokud není něco v pořádku, tak má možnost obrátit se na nadřízené orgány. Což zhusta činí a přidělává tak další práci, která ve výsledku k ničemu není.

Inspirovat se demokracií v Číně, pane Beku, to se tedy opravdu nehodlám. Na německých úřadech jsem se s ničím podobným nesetkal, a pokud nenapíšete konkrétnější informaci, tak si budu myslet, že jste si to podivné hodnocení úředníků vymyslel

Odpověděli:
J. Bek
J. Bek
tonda
J. Bek


Odpovědět

J. Bek

14. 12. 2009 07:10:23

Odpovídá na: Miroslav Grégr - radní

Pane Grégře, již opět sklouzáváte do svého (zejména v minulosti) obvyklého konfrontačního stylu s osobním napadáním.
Berte upozornění p. Černovského na úředníka jako mé vlastní, jako bych jej podal já sám. Tak a máte zde tolik Vámi žádaný konkrétní případ na konkrétní osobu. Napsal, jste, že když Vám dám konkrétní případ na konkrétní osobu, tak slibujete, že se tím budete zabývat. Ted již jen očekávám, zda se dá Vašemu slovu, které si zde může přečíst stovky lidí, věřit či nedá.
Když jste žádal příklad "hodnocení" úředníků, nezaznělo tam, že si osobujete právo jej soudit podle země původu. Příště raději uveďte seznam zemí, které jsou pro Vás akceptovatelné.
Nazývat uvedený příklad hodnocení úředníků čínskou demokraciíí, či to nějak spojovat s demokracií v Číně, je opravdu poněkud netradiční představa Vaší mysli o demokracii i o Číně jako takové.
Od onoho Vašeho milého označení hospodského plácání jsme se tedy dostali ke konkrétním faktům.

Odpověděli:
XY


Odpovědět

XY

14. 12. 2009 09:22:14

Odpovídá na: J. Bek

Nechte ho bejt, tomu stejně nic nevysvětlíte, nemá to cenu. Musíme jen doufat, že ho na radnici v přístím období už neuvidíme.
Co radši takhle něco o tom rozpočtu??

Odpověděli:
J. Bek


Odpovědět

J. Bek

14. 12. 2009 10:27:12

Odpovídá na: XY

Souhlasím, tato debata je již opravdu mimo rámec tématu.
Pro pana Šmolíka: zajímalo by mne, jaký je vlastně podíl místní ODS na tvorbě rozpočtu. Jsou členové ODS v Radě města a tudíž se na přípravě rozpočtu podíleli? Zdá se, že v říčanské ODS není úplná jednota, protože Vaší výzvu pro rozpočet nehlasovat, nakonec podpořil pouze jeden člověk a to ještě nevím z jaké strany či sdružení byl/a. Vím, že v poslední době proběhly personální změny v říčanské buňce, resp. v jejím vedení. Jako tradičně pravicového voliče by mne proto zajímalo, proč nakonec členové ODS hlasovali pro. Některá vystoupení členů ODS z poslední doby jsou mi sympatická (např. pí Egidová), některá již méně. Zdá se mi, že prostě, Vaši lidé někdy netahají za jeden provaz (i když chápu legitimitu plurality názorů v rámci strany). Děkuji za odpověď.

Odpověděli:
M. Šmolík


Odpovědět

tonda

14. 12. 2009 22:46:22

Odpovídá na: Miroslav Grégr - radní

To je zase debata. Nevím jestli je ten systém dobrej nebo ne. Ale vím, že jediný kdo ho zde vydává za demokracii v Číně jste pouze vy, p. Grégr. Kdo vám tuhle blbost nakukal? Nebo to máte nedejbože z vlastní hlavy?
Vy snad překroutíte úplně všechno. Ještě že to máte - za pár, jak jsme říkali na vojně. Už si stříháte metr?

Odpověděli:
Miroslav Grégr


Odpovědět

Miroslav Grégr

15. 12. 2009 00:21:50

Odpovídá na: tonda

Ne Tondo, to jste zřejmě nepochopil. Pan Bek nám dává za příklad, jak kdesi, v Číně nebo Německu či Portugalsku, hodnotí úředníky. Ale neumí si vzpomenout kde a jak to dělají. Takové rady jsou k ničemu. Také nám říká, že ví o několika špatných úřednících na radnici, ale také si nemůže vzpomenout kdo to je a co dělá špatně. Tak takového si dejte na radnici. Jistě s ním budete spokojenější, až vám bude zavádět praktiky Lidově demokratické Číny.

Odpověděli:
T.Tamchynová
tonda
tonda


Odpovědět

tonda

15. 12. 2009 01:22:07

Odpovídá na: Miroslav Grégr

Já jsem to pochopil naopak velice dobře. Dal vám nějaký konkrétní příklad, stížnosti na úředníka, přesně jak jste chtěl. Ted byste se k tomu měl postavit čelem a splnit co jste slíbil. I když to není původně podnět od něj.
Narážka na zavádění čínských praktik v Říčanech p. Bekem, je opět vaše další podpásovka. Takhle se diskuze nevede.

Odpověděli:
honza


Odpovědět

tonda

15. 12. 2009 01:22:34

Odpovídá na: Miroslav Grégr

Já jsem to pochopil naopak velice dobře. Dal vám nějaký konkrétní příklad, stížnosti na úředníka, přesně jak jste chtěl. Ted byste se k tomu měl postavit čelem a splnit co jste slíbil. I když to není původně podnět od něj.
Narážka na zavádění čínských praktik v Říčanech p. Bekem, je opět vaše další podpásovka. Takhle se diskuze nevede.

Odpověděli:
Miroslav Grégr - radní


Odpovědět

Miroslav Grégr - radní

15. 12. 2009 01:56:59

Odpovídá na: tonda

Pokud čtu pozorně, tak mne pan Černovský vybízí, abych cosi popohnal, není mi vůbec jasné co a proč. Píše, že na únorovém Zastupitelstvu informoval zastupitele o podivném chování úředníka a že zastupitelé se tím nezabývali. Zamyslete se, proč se podnětem pana Černovského nezabývali ani zastupitelé zvolení za stranu, které je předsedou, tedy JEHO zastupitelé. Asi to ani oni nepovažovali za relevantní. A pokud chcete vy, nebo kdokoli jiný, abych se nějakým podnětem zabýval, tak mi napište přesně o kterou osobu jde, co provedla nesprávně a kdy a proč jste se svým podnětem neuspěli při normálním úředním postupu, který musí v prvé řadě řešit městský úřad. Jen tak se tím můžu zabývat. Všechno ostatní je jen hloupé pomlouvání a dělání blbé nálady.


Odpovědět

honza

15. 12. 2009 02:05:46

Odpovídá na: tonda

no tondo ja jsem teda taky zadny konkretni priklad spatne prace urednika nenansel , nikde neni veta " pracovnik udrzby mesta XY uklizel ulici Pad Aleji ale nevynesl odadkovy kos" coz je podle me zcela konkretni ... :-) a na druhou starnu dokazete si predstavit jake hodnoceni bude asi mit urednice odpovedna na vybyrani pokut? jasne kazdy prijde nastvane vysoli pětikilo a pak, protoze pani byla mila tak zmackne 1... :-) no mozna v te lidove demokraticke čine, kde maji uvedomele občany ale v česku plnem zavistim a nepřejicich, maloměštáckých, šosáckých lidi tomu opravdu neveřim

Odpověděli:
tonda poprvé


Odpovědět

J. Bek

15. 12. 2009 05:04:52

Odpovídá na: Miroslav Grégr - radní

V první řadě, pane Grégře, nehodlám reagovat na Vaše osobní nevhodné narážky typu, že budu zavádět jisté praktiky v Říčanech, že Vám radím inspirovat se demokraciíí v Číně apod. Tím bych se pouze dostal na Vaší úroveň, což rozhodně nechci. Neříkám tím, že Vaše osobní úroveň je lepší nebo horší než moje, ale je úplně jiná. Místo argumentace fakty se uchylovat k takovýmto nízkostem - to je mi, na rozdíl od Vás, cizí.
Za druhé, přejděme ke konkrétním věcem. Pokud si otevřete odkaz p. Černovského, pak zjistíte o jakého úředníka se jedná. Vzhledem k tomu, že sám víte, že se v kauze Fialka angažuji a podobné věci se mi osobně dotýkají, tak to berte jako můj příklad, kdy se mě osobně nelíbí jednání městského úředníka. V kostce: jedná se o to, že firma RIM vybudovala soukromou stavbu na pozemcích města bez platné smlouvy. Prostě smlouva neexistovala a stavělo se na městském majetku. Na toto a dodržení zákona a ochranu městského majetku měl dohlížet p. Halamka. Proč nekonal jak mu zákon kázal? To je má otázka. Kde byla ta smlouva? Máte tedy konkrétní situaci, konkrétní osobu. Ted čekám, že dodržíte svůj slib, abych si Vás mohl vážit aspoň jako mého zastupitele.
Zmíněný princip hodnocení jsem konkrétně viděl na letištích,v bankách a v některých hotelích v Číně. Voláte, že si nemohu vzpomenout. Pokud chcete konkrétní města-napíši Vám je. Pokud opravdu se chcete o systému něco dozvědět - s radostí napíši mým čínským kolegům a přátelům dopis s prosbou o podrobnosti. Pokud Vám tedy nebude vadit, že se narodili v Číně, žijí tam a pracují a na demokracii v jejich zemi mají třeba stejný nebo i kritičtější názor než Vy sám. Ale snad jim to nebudete zazlívat, že se jej neodváží veřejně prezentovat.
Ono to hodnocení nemá s demokracií v Číně opravdu nic společného, jak se marně snažíte naznačovat.

Odpověděli:
Miroslav Grégr - radní


Odpovědět

T.Tamchynová

15. 12. 2009 05:08:59 | T.Tamchynova@seznam.cz

Odpovídá na: Miroslav Grégr

Pane Grégre, konkrétní príklad špatné práce úredníků Vám mohu poskytnout.
V rámci výstavby našich domů jsme vlastním nákladem vybudovali i veškeré sítě z ulic Severní a Jizní az k napojení na 5.května.
Město je od nás neodkoupilo, je na ně pripojeno méně nez 50 osob.
Presto město dalo povolení na pripojení na tuto naši kanalizaci člověku, který letos zahájil stavbu, aniz pozadovalo, aby se tento člověk na výstavbě kanalizace finančně podílel.
V priblizně stejné době se k sítím pripojili i 2 další stavebníci, kterí se s námi bez problémů finančně vyrovnali.
Proč úredníci ve dvou prípadech postupovali rozdílně a jednomu člověku tolerovali neoprávněné obohacení se?

Odpověděli:
Miroslav Grégr - radní


Odpovědět

J. Bek

15. 12. 2009 05:38:45

Odpovídá na: Miroslav Grégr - radní

Jiný příklad, kdy se mi nelíbí jednání městského úředníka, pane Grégře: Na zastupitelstvu 13.8. loňského roku se mj. projednávalo, zda sídliště firmy RIM je či není v rozporu s územním plánem. Investor na plochách označených jako VV hodlal umístit VŠ koleje, aby dostál liteře zákona. P. Musil, který dostal na starosti vypracovat připomínky za město, jasně říká (viz videozáznam ze zastupitelstva), že VŠ koleje tam stát nemohou. Proč se toto kontatování neobjevilo v připomínkách za město? Tedy proč město netrvalo na dodržení podmínek územního plánu daných pro plochy VV? V nynějším plánu sídliště totiž není ani ta kolej, prostě jsou tam byty a parkoviště. Proč tedy úředník města nevznesl námitku proti porušení územního plánu??

Odpověděli:
Miroslav Grégr - radní


Odpovědět

M. Šmolík

15. 12. 2009 12:36:21

Odpovídá na: J. Bek

Vážený pane Beku, cílem bylo především vyvolat diskusi nad rozpočtem města a pokusit se najít další úspory nad rámec předloženého materiálu. Debaty se účastnili především zastupitelé říčanské ODS. (Detaily projednání jsou uvedeny v jiném článku na těchto stránkách.)
Věřím, že i přes odsouhlasení rozpočtu budou dle příslibu zváženy navržené úspory a dále bude vedena polemika o možných úsporách i řešení nepříznivé situace.

Odpověděli:
T.Tamchynová


Odpovědět

T.Tamchynová

16. 12. 2009 05:54:23 | T.Tamchynova@seznam.cz

Odpovídá na: M. Šmolík

Vázený pane Smolíku, smysluplně diskutovat lze nad problémem, kde obě strany mají kvalitní výchozí informace a obě mají zájem problémy rešit ve prospěch svých spoluobčanů.
V městsém zastupitelstvu takto jednala pouze paní Egidová a nepodporili ji ani její spolustraníci a , bohuzel, nemohla cítit morální podporu ani od Vás osobně, vzhledem k Vašemu predčasnému odchodu.

Odpověděli:
M.Šmolík
honza


Odpovědět

honza

16. 12. 2009 06:43:24

Odpovídá na: T.Tamchynová

no jak to tady tak ctu, tak ymslim ze diskutovat tu neumi nikod, kazda strana si jen opakuje svoje, jako kolovratek a tsak porad dokola... :-)


Odpovědět

M.Šmolík

16. 12. 2009 09:47:22

Odpovídá na: T.Tamchynová

Vážená paní Tamchynová, odešel jsem dávno po té co byl bod rozpočtu uzavřen s příslibem dalšího projednání. Bohužel jsem měl neodkladné rodinné povinnosti a nemohl jsem již déle zůstat.. Navíc sama jste viděla vůli o našich připomínkách před schválením rozpočtu jednat, či schválení odložit. Rozhodně však situaci nemůžeme považovat za uzavřenou!


Odpovědět

Miroslav Grégr - radní

16. 12. 2009 11:14:27

Odpovídá na: J. Bek

Podáním – udáním na pana Halamku jsme se zabývali a zjistili, že v této věci nepochybil.To, o čem píšete, ani není v jeho kompetenci.

Proti Číně nic nemám, je to velká a krásná zem. Že tam hodnotí „úředníky“ v hotelech i jinde tlačítky je zajímavé, ale myslím, že jiné způsoby jsou lepší. Rád však využiji vaší nabídky, že zjistíte podrobnosti od vašich čínských kolegů.. Těším se na ně.

Odpověděli:
J. Bek


Odpovědět

Miroslav Grégr - radní

16. 12. 2009 11:21:48

Odpovídá na: J. Bek

Podle mých informací je projekt Na Fialce v souladu s územním plánem. Pokud by tomu tak nebylo, nemohlo by být vydáno územní rozhodnutí. Detaily řeší orgány státní správy včetně odvolacích a jistě rozhodnou podle zákona. Vašim dedukcím příliš nerozumím.


Odpovědět

Miroslav Grégr - radní

16. 12. 2009 11:40:23

Odpovídá na: T.Tamchynová

Paní Tamchynová, pokud mi předložíte rozhodnutí, která se vašeho problému týkají, tak prošetřím, zda nedošlo k pochybení. Myslím si ale, že odpověď na váš problém je v Zákoně o vodovodech a kanalizacích. A ještě dovětek, orgány města (rada, zastupitelstvo) nedávají žádná povolení k připojení na soukromé řady. Nevím přesně co jste měla na mysli

Odpověděli:
T.Tamchynová


Odpovědět

J. Bek

17. 12. 2009 00:38:38

Odpovídá na: Miroslav Grégr - radní

Děkuji p. Grégře za reakci. Jádro problému je v existenci či neexistenci oné smlouvy. Ve volně přístupných materiálech se mi nepodařilo dohledat zmínku o tom, kdo koho pověřil sepsáním smlouvy za město na onu kanalizaci, ani kdo jí podepsal. Vycházím z předpokladu, že by o tom měla být zmínka v zápisech zastupitelstva. Třeba tam je, ale nepodařilo se mi ji najít. Snad mi pomůžete.
Pokud to neměl v kompetenci p. Halamka, kdo, tj. který úředník byl zodpovědný za situaci, kdy, jak se zatím zdá, se začlo stavět a postavilo na městském pozemku bez předem uzavřené smlouvy?
Pokud to nebylo v kompetenci p. Halamky, tak se mu tímto, samozřejmě omlouvám.

Odpověděli:
Miroslav Grégr - radní


Odpovědět

Miroslav Grégr - radní

17. 12. 2009 02:07:10

Odpovídá na: J. Bek

Pane Beku, původní téma této diskuse je rozpočet. Vzpomínáte? Nehodlám již po tisící debatovat o Fialce. Smiřte se s tím, že ta stavba tam bude. Nemám čas, chuť ani potřebný aparát k tomu, abych vám vyhledával jakékoli dokumenty. Pokud je tolik potřebujete, tak oslovte příslušný odbor městského úřadu, kde jsou povinni vám informace podat.

Odpověděli:
J. Bek
Redek L.


Odpovědět

J. Bek

17. 12. 2009 02:33:30

Odpovídá na: Miroslav Grégr - radní

OK, jenom pro připomenutí, požadavek na konkrétní příklad byl vysloven Vámi a ne mnou. Jen jsem Vám napsal co jste požadoval. Nicméně beru na vědomí, že se odpovědi nedočkám. Příště již nenaletím.

Odpověděli:
Miroslav Grégr - radní


Odpovědět

T.Tamchynová

17. 12. 2009 03:19:26 | T.Tamchynova@seznam.cz

Odpovídá na: Miroslav Grégr - radní

Dobrý den pane grégre, ráda se s Vámi sejdu a problém projednáme.


Odpovědět

Miroslav Grégr - radní

17. 12. 2009 04:45:05

Odpovídá na: J. Bek

Pane Beku, napsal jsem „A pokud chcete vy, nebo kdokoli jiný, abych se nějakým podnětem zabýval, tak mi napište přesně o kterou osobu jde, co provedla nesprávně a kdy a proč jste se svým podnětem neuspěli při normálním úředním postupu, který musí v prvé řadě řešit městský úřad. Jen tak se tím můžu zabývat. Všechno ostatní je jen hloupé pomlouvání a dělání blbé nálady.“ Každé slovo v těch větách má svůj význam! Nepsal jsem, že vám budu děla sekretářku a vyhledávat dokumenty k realizace vaší pochybné zábavy. Pokud již nemáte nic k rozpočtu, tak bychom měli debatu ukončit.

Odpověděli:
J. Bek


Odpovědět

Redek L.

17. 12. 2009 04:45:10

Odpovídá na: Miroslav Grégr - radní

Pane radní kličkujete neobratně. Téma bylo - ošatné pro úředníky a jejich motivace. Pan Bek Vám dal příklad, kdy úředník rozhodl zjevně neoprávněně. V kauze Fialka je podobných přehmatů a úředních nedostatků mnoho. Nepřijde mi vhodné, abych platil těmto zlobovaným úředníkům ze 6* zvýšené daně z nemovitosti sako, košili nebo spodky. A už vůbec nechci přispívat v době krize na garderóbu politikům jako jste Vy, paní Mrázová nebo pan Musil. Za to, jak arogantně tu vystupujete a neobratně kličkujete si to opravdu nezasloužíte.

Odpověděli:
Miroslav Grégr - radní


Odpovědět

Miroslav Grégr - radní

17. 12. 2009 05:48:10

Odpovídá na: Redek L.

Radku L, podle mých informací pan Halamka nerozhodl neoprávněně. Tím je to pro mne vyřízené. Máte-li jiný názor postupujte dle zákona či Správního řádu. Byl jsem proti zvýšení daně z nemovitostí v takové výši, respektive navrhoval jsem její snížení pro příští rok. Byl jsem však ostatními zastupiteli přehlasován s tím, že město více prostředků potřebuje na investice, které si občané přejí. Jako bychom my občané také nepotřebovali peníze na svoje investice. Ale stalo se. Nicméně prostředky ze zvýšené daně z nemovitostí nemohou být použity na ošatné. Ale to bylo už výše vysvětleno. A znova opakuji, že já nedostávám na ošatné ani halíř, tak si tu svoji aroganci a další drzosti také nechte.

Odpověděli:
Radek L.


Odpovědět

Radek L.

17. 12. 2009 06:09:41

Odpovídá na: Miroslav Grégr - radní

No nevím, pan Bek tady psal, že žádný dokument, který by panu Halamkovi umožnil převést stavbu rozjetou městem na soukromou firmu, neexistuje. Vy ho snad máte? Kdo ho odsouhlasil? Stačí jeden papír a přesvědčíte mne, že je vše v pořádku. Promiňte ale i Vámi zmíněné ošatné je hrazeno z našich daní nebo ne? Pokoušíte se vytvořit mlhu z invektiv. Je ale velmi racionální říct, že v době krize je ošatné pro politiky nehorázné. Nevěřím, že žádný z radních si z ošatného nevzal ani korunu. A docela rád bych viděl cedulky na všech pořízených oděvech.


Odpovědět

J. Bek

17. 12. 2009 11:46:58

Odpovídá na: Miroslav Grégr - radní

Pane Grégře, vy jako v komunální politice zkušený harcovník, ekonomicky erudovaný jste se podílel na hospodaření města v minulých letech. Proto by mi zajímal Váš názor jako odborníka a člověka, který byl přitom. Znáte aktuální zadlužení města, jaké musí platit splátky, jaký je rozpočet a jeho možnosti.
Jak dlouho potrvá Říčanům, než se zbaví dluhu, který nynější vládnoucí garnitura ponechala budoucím zastupitelům?
Jak dlouho potrvá, než Říčanům půjčí jakákoli banka aniž by si kladla podmínky, že bude rozhodovat o příštích výdajích? Za jak dlouho se Říčany ekonomicky vzpamatují z Vaší vlády?
Jako odborník to jistě dokážete odhadnout.

Odpověděli:
Miroslav Grégr - radní


Odpovědět

Zdenka

18. 12. 2009 04:07:14 | user323@seznam.cz

včera jsem mluvila s kamarádkou, která dělá na úřadu. Říkala mi, že se jich nikdo nezastane kvůli tomu ošatnému. Již letos jim bylo sníženo 5% na platy a pro příští rok dalších 5 %. Přitom mají strach o práci, neboť se počet pracovníků stále snižuje.

Odpověděli:
Radek L.


Odpovědět

Radek L.

18. 12. 2009 04:50:50

Odpovídá na: Zdenka

Mně jde v případě ošatného především o politiky. A určitě by ošatné pro úředníky mělo být motivačním prvkem. Nevím, proč by někteří úředníci měli dostávat šaty za špatnou práci. Jsou říčanské úřady, kde jsou několikahodinové fronty.

Odpověděli:
Zdenka


Odpovědět

Miroslav Grégr - radní

18. 12. 2009 12:18:22

Odpovídá na: J. Bek

Pane Beku, nemám doma rozpočtový program města, abych vám mohl přesně odpovědět. S detaily se obraťte na finanční odbor. V příštím roce jsou rozpočtovány splátky úvěrů ve výši 20,4 mil. při celkových výdajích 450 mil Kč Z toho na investice je zatím počítáno s částkou 148 mil. Kč a pravděpodobně budou investice ještě navýšeny o dotaci na kanalizaci. V dalších letech by měly být splátky úvěrů ve výši ca 38,8 mil. Kč. Nemalé zadlužení města ale není dáno „naší vládou“, ale potřebami města. Myslím si, že podobně by postupovalo i zastupitelstvo v jiném složení. Postavit čističku odpadních vod bylo nezbytné. Zajistit vhodné prostory pro státní správu, která je vykonávána skoro pro 50 tisíc obyvatel bylo nutností a neméně důležitá byla i stavba školy. Žádné výstřednosti se z úvěrů nerealizovaly. Město Říčany je na tom (i při současné finanční krizi) ekonomicky docela dobře. Není tedy z čeho se vzpamatovávat

Odpověděli:
J. Bek


Odpovědět

J. Bek

19. 12. 2009 00:15:54

Odpovídá na: Miroslav Grégr - radní

Pane Grégře, ptal jsem se POUZE na časový úsek, po který potrvá splacení dluhů po Vašem zastupitelstvu. Samozřejmě, že jsem očekával výčet finančně náročnějších akcí a zdůvodnění jejich realizace. Tak se i stalo.
Opouštět radnici v situaci, kdy městu nechce za standartních podmínek půjčit žádná banka, Vám přijde jako úspěch a dobře odvedená práce?

Odpověděli:
Miroslav Grégr - radní


Odpovědět

Miroslav Grégr - radní

19. 12. 2009 00:27:11

Odpovídá na: J. Bek

Pane Beku, zase se vyjadřujete k něčemu, o čem skoro nic nevíte. Banky, když půjčují své peníze, tak vždycky mají nějaké podmínky. Snad víte, že v tomto roce banky prakticky zastavily úvěrování. Úvěr dostanou jen ti nejbonitnější klienti. Mezi nimi i naše město. Banky si při poskytování úvěrů vždy stanovují podmínky. Česká spořitelna navrhla jednu z nich, kterou jsme neakceptovali. Přesto byl úvěr poskytnut. Chápete ty souvislosti?

Ale zajímal by mne váš názor na to, kterou z investic, na které si město bralo úvěr, jsme neměli realizovat. A proč?

Odpověděli:
Tonda podruhé
J. Bek
Zdenka


Odpovědět

Zdenka

19. 12. 2009 00:55:19 | user323@seznam.cz

Odpovídá na: Radek L.

Pane Radku,
může to být pouze jeden odbor a to odbor, který dělá řidičáky a přihlašování auta. Sama jsem taky nedávno čekala ve frontě. A tady je asi tek začarovaný kruh - kdyby bylo více úředníků, byla by čekací doba menší. Otázka za jakou cenu, vidíme v terlevizi, novinách, že stát neplatí co by měl. Pamatuju si, že někde paní starostka se zmínila, že stát dluží městu přes 100 miliónů.

Odpověděli:
Zdenek


Odpovědět

Zdenek

19. 12. 2009 07:32:40

Odpovídá na: Zdenka

Paní Zdeno,
naopak si myslim, ze na urade je uredniku vic nez dost a to je taky ten problem prozirani rozpoctu. Je otazkou co zrychli odbavovani na ridicacich vetsi efektivita procesu, nebo vetsi pocet zamestnancu na ukor jinych oddeleni? Prosim uz nezvysovat pocty zamestnancu!!

Odpověděli:
Zdenka


Odpovědět

Zdenka

19. 12. 2009 08:52:49 | user323@seznam.cz

Odpovídá na: Zdenek

Vážený pane Radku,
souhlasím s Vámi, ale též mi dáte za pravdu, že prožírání veřejných peněz je díky nabubřelému státnímu aparátu. Myslím, že Říčany jsou v tomto ještě slušné.


Odpovědět

Zdenka

19. 12. 2009 08:58:49 | user323@seznam.cz

Odpovídá na: Miroslav Grégr - radní

Vážený pane Grégře,
obdivu ji Vás, s jakou trpělivostí se snažíte vysvětlit věci, které jsou pochopitelné. Mě spíše mrzí, že pravice v Říčanech není jednotná. Pan Moudrý uteče jak malý kluk a pan Šmolík to nespasí. Již ukázal v této relaci, co umí.

Odpověděli:
Zdeněk Moudrý
Miroslav Grégr
Zdeněk


Odpovědět

Miroslav Grégr

19. 12. 2009 10:01:15

Odpovídá na: Zdenka

Díky Zdenko. Je to opravdu úmorné. A je mi smutno ze situace v ODS. Většina schopných či mladých už odešla. Místo vizí, plánů a návrhů řešení, místo spolupráce na realizaci volebního programu, místo příprav dalšího volebního programu se stále řeší jen osobní animozity. Místo pravicového programu jen povrchní kritika a okopávání kotníků. Jsem zvědav jak s tím uspějí.


Odpovědět

Zdeněk

19. 12. 2009 14:42:14

Odpovídá na: Zdenka

Zdeňko,
pan Grégr spíše trpělivě manipuluje s mnoha lidmi prevážně pro osobní profit. Mnoho reakcí zde i jinde uvedených jsou účelovým pohledem na věc, realita je jiná. Bohužel.

Odpověděli:
Miroslav Grégr
Zdenka


Odpovědět

Miroslav Grégr

19. 12. 2009 23:22:29

Odpovídá na: Zdeněk

Zdenku, popište, jaký osobní profit? A jaká je realita?


Odpovědět

Zdenka

20. 12. 2009 05:14:37 | user323@seznam.cz

Odpovídá na: Zdeněk

Zdeňku,
než mi vánočky nakynuly, přečetla jsem si celý soubor již 102 reakcí na jeden neuvěřitlně hloupý článek předsedy místní organizace ODS. Většina přispěvovatelů argumentuje svými pohledy na věc. Možná by bylo dobré zamyslet se nad tím, co vlastně pan Šmolík chtěl říci. Pokud ODS je zastoupena na radnici a rozpočet se připravuje několik měsíců, pak plivání na vlastní kolegy a na úřad, který si navíc své zastupitele nevolí, tomu se rozumět opravdu nedá. Raději jdu dělat vanilkové rohlíčky a všem přeji mír v duši.


Odpovědět

J. Bek

20. 12. 2009 09:17:11

Odpovídá na: Miroslav Grégr - radní

Pane Grégře, poslední informace, která zde (DF) proběhla byla, že o úvěru se jedná a poskytnut zatím nebyl. Soudě podle Vašeho příspěvku, situace se změnila. Popravdě jsem rád, že město peníze na dostavbu bude mít k dispozici. Méně jsem potěšen těmi dluhy, které bude splácet nejen příští ale i přespříští zastupitelstvo (a to pouze za školu). Takže předpokládám, že z toho máte ten pocit dobře odvedené práce, když jste neodpověděl.
Nevím proč opět uhýbáte a snažíte se stočit debatu jiným směrem, na nezbytnost investic apod. Kdo s tím tady polemizoval? Proč to sem pletete?
Nad výší městského dluhu vyslovilo zděšení mnoho lidí přede mnou, a já se jen připojuji, i když se Vám to zjevně nelíbí

Odpověděli:
Miroslav Grégr - radní


Odpovědět

tonda poprvé

20. 12. 2009 23:49:26

Odpovídá na: honza

Honzo, konkrétní informace tady zazněly. To se jen Grégr jako obvykle snaží vycouvat, překroutit vše co jde aby nemusel slíbit co splnil. A ještě nechutně napadá druhý. Nejdříve chtěl jakýkoli příklad stížnosti, potom když hrozilo, že ten příklad dostane tak najednou si začne klást nové podmínky, že musí jít pouze o stížnost, která prošla nějakým úřednickým kolečkem. Čekám kdy si dá další dodatečné podmínky (musí jít o muže od 40 do 50 let věku, černovlasého apod)..
To samé s úřednickým příkladem. Nejdříve chce příklad pak řekne, že když je z nějaké země, že to nebere.
Když dostane další příklad na úředníka, řekne že o Fialce zkrátka nebude debatovat.
Prostě vykrucování, překrucování, mlžení a nechutné napadání někoho, kdo se opováží mít jiný názor než Jeho Milost.
Tíhle se vyznačují všechny jeho příspěvky. Přečtěte si na diskusním foru jeho nechutné plky kvůli nádražní zdi. To je vrchol arogance, nadutosti, netolerance a domýšlivosti. Myslíte si, že takhle by se měl chovat náš, tedy i váš zastupitel?

Odpověděli:
Miroslav Grégr - radní
Zdeněk Moudrý


Odpovědět

Tonda podruhé

20. 12. 2009 23:55:44

Odpovídá na: Miroslav Grégr - radní

P. Gregře, co se týče tý padesátimilonový půjčky. Padlo zde, že na žádost o úvěr se městu ozvala pouze jedna banka a i ta chtěla kontrolovat budoucí výdaje města. Píšete, že ten úvěr jste dostali, protože Říčany patří mezi bonitní klienty. Pokud jsou Říčany opravdu bonitním klientem, tak by ta zpráva měla vypadat spíše tak, že městu Říčany se ozvalo 5 nebo 6 bank a zastupitelé si vybírají z nejvýhodnější nabídky tak, aby co nejméně zadlužili městskou kasu. Takhle si představuju bonitního klienta, a ne že se mu ozve jedna jedna banka s tou strašnou podmínkou.
Opravdu smekám před všemi, kdo jsou schopni s vašimi demagogickými a urážlivými příspěvky ještě vůbec polemizovat.


Odpovědět

Zdeněk Moudrý

21. 12. 2009 00:16:34 | zdenek.moudry@ricany.cz

Odpovídá na: tonda poprvé

Překvapuje mne, jak často si lidé přivlastňují zastupitele a požadují aby skákali jak oni pískají. Přitom není zastupitele, kterého by volili všichni obyvatelé Říčan. Skutečně jste si, Tondo, pana Grégra zvolil? A proč podsouváte jiným, že je pan Grégr špatně zastupuje? Třeba ho taky nevolili. Zřejmě jste si nevšiml, že dávno není jedna kandidátka a jediná strana, kterou všichni volili se stoprocentní účastí. Možná si to fakt jen pletete. Nebo že by vliv nějakého pokrokového (čínského) politického modelu?


Odpovědět

Zdeněk Moudrý

21. 12. 2009 00:38:20 | zdenek.moudry@ricany.cz

Odpovídá na: Zdenka

Neutíkám zcela. V zastupitelstvu zůstanu do konce volebního období. Jen jsem se svobodně rozhodl ve svobodné (zatím) společnosti. Navíc v okamžiku, kdy neexistuje žádná opora na říčanské politické scéně (kromě kolegy Grégra) k mému pravicovému založení. ODS se nejen na celostátní úrovni utopila v populismu a politicky se zcela vyprázdnila, zastupitelstvo s pomocí členů ODS přijímá rozhodnutí, která se mi příčí.
Schopní lidé pravicového založení se dnes, pokud netyjí z klientelistického systému, věnují svému byznysu, koníčkům, případně rodinám a politice a politikaření se obloukem vyhýbají.
Já jsem se jen rozhodl, že se chci potkávat a spolupracovat právě s těmito lidmi a být jedním z nich.


Odpovědět

Miroslav Grégr - radní

21. 12. 2009 01:19:05

Odpovídá na: J. Bek

Pane Beku, je přeci jasné, že potřeby města (čistička, škola, úřad) přímo souvisí s dluhy města. Samozřejmě, že bych byl raději, kdyby tyto investice udělali již naši předchůdci. Ale ti v Říčanech raději stavěli bytové domy na Komenského náměstí, místo budování infrastruktury. Ještě v roce 2000 bylo naše město největším developerem.Výše dluhu mne nijak netěší, ale není potřeba žádného zděšení. Město je může zvládnout bez větších potíží

Odpověděli:
J. Bek


Odpovědět

Miroslav Grégr - radní

21. 12. 2009 01:34:44

Odpovídá na: tonda poprvé

Honzo, vrchol arogance je to, co zde píšete. Proč takto reagujete? Pojďme debatovat o jednotlivých problémech, místo útoků na moji osobu. A pokud o debatu nestojíte, tak se nezúčastňujte. Já se jen snažím debatujícím sdělit svůj názor na věc. Můj názor přeci nemusí být ten nejsprávnější, třeba ten váš je lepší. Tak proč se tolik rozčilujete? Jde je o debatu! Ale zamyslete se také nad tím, že přeci o věcech města nerozhoduji jen já. Že rozhodnutí přijímá většina v radě a v zastupitelstvu. Není tedy pravděpodobnější, že pravdu má většina?

A věcně k vámi uvedeným příkladům. Stížnost na technika města, výše uvedená, nebyla oprávněná.
Hodnotit úředníky pomocí tlačítek je pitomost, lhostejno kde to vymysleli a o Fialce rozhodují orgány státní správy, nezáleží v té věci na mém názoru. A o výběrových řízeních zřejmě nemáte ani potuchy, tak byste měl být ve svých vyjádřeních zdrženlivější.

Odpověděli:
honza


Odpovědět

honza

21. 12. 2009 04:02:44

Odpovídá na: Miroslav Grégr - radní

no pane radni, musim se lehce ohradit, nejspise jste myslel tondu,( ja jsem naopak tvrdil take ze znamkovani je blbost)
každopadne jsem rad ze alespon nekdo z radnice (vy a pan moudry) se snazite zde komunikovat s občany .-)

Odpověděli:
Miroslav Grégr - radní


Odpovědět

Miroslav Grégr - radní

21. 12. 2009 05:35:20

Odpovídá na: honza

Moc se omlouvám Honzo. Tady je vidět, že i já občas udělám chybu. Ale nestává se mi to často :-)

Odpověděli:
honza


Odpovědět

honza

21. 12. 2009 13:09:38

Odpovídá na: Miroslav Grégr - radní

:-) v pohode :-) ja mohu jen rict ze jsem rad ze se stale snazite zde diskutovat a osvetlit nektre veci


Odpovědět

J. Bek

21. 12. 2009 23:35:48

Odpovídá na: Miroslav Grégr - radní

Víte pane Grégře, jenom si dovedu představit, že může dojít k situaci, kdy někdo (nemyslím Vás) či někteří ze zastupitelů, kteří nebudou v tom příštím zastupitelstvu, mohou za rok či dva argumentovat třeba tím, že: za nás se postavilo to a to, investovalo se do rozvoje města, škola se postavila, čistička apod a koukněte na současné zastupitelstvo - nepostavilo nic o rozvoj se nestará. A už neřekne, že ti zastupitelé budou mít na krku horu dluhů, které musí zaplatit za aktivity Vašeho zastupitelstva a na nové investice a nový rozvoj města prostě peníze mít nebudou nebo velmi omezené a budou mít svázané ruce. To je prostá ekonomická rovnice.
Nicméně přeji hezké prožití vánočních svátků a hodně zdraví a spokojenosti v roce 2010 Vám i Vašim blízkým.
S pozdravem
Jiří Bek
P.S. Který bakovní ústav nakonec městu těch 50 mil půjčil? Za standartních podmínek? Bez oné kontroly budoucích výdajů?

Odpověděli:
Ivan Vít
Miroslav Grégr - radní


Odpovědět

Miroslav Grégr - radní

22. 12. 2009 00:40:25

Odpovídá na: J. Bek

Dobrý den pane Beku,
máte pravdu, že někdo může argumentovat tak, jak naznačujete. Ale to nemůže být důvod k tomu, abychom nepostavili školu či čističku. Také věřím, že ekonomická situace bude lepší, než dnes protože naše hospodářství mírně poroste a parlament snad udělá změny v zákonech, které se projeví kladně na financích města. Ale i kdyby nenastaly tyto změny, tak rozpočtový výhled s prostředky na investice počítá.

Úvěry čerpá naše město u České spořitelny, protože ta vede městské bankovní účty. Vedení účtu bývá hlavní podmínkou při poskytování úvěrů a proto město neúvěruje jiná banka. Úvěrové podmínky považuji za standardní. Spořitelna samozřejmě chce mít přehled o financích města a má rozpočet k dispozici, jako každý jiný. A z dikce zákona plyne, že o rozpočtu města rozhoduje výhradně zastupitelstvo města.

Přeji Vám také hezké a spokojené Vánoce a mnoho štěstí. Na shledanou u jiného tématu v novém roce.

Miroslav Grégr


Odpovědět

Ivan Vít

22. 12. 2009 02:00:48 | ivanvit@seznam.cz

Odpovídá na: J. Bek

Dobrý den pane Beku,

omlouvám se, že vstupuji, do již téměř intimní předvánoční diskuze mezi Vámi a panem Grégrem. Ten Váš poslední argument mi ale nedá.
Máte pravdu v tom, že možnosti velkých investic města budou v nejbližších letech omezené, ale zato ubudou starosti, které se celých 7 let, co jsme s panem Grégrem radními, přetřásali i na tomto fóru. Kdo bude za dva roky diskutovat o místech ve školách a školkách, když jich bude ve městě dostatek Kdo bude psát o špatné kanalizaci, když se v nejbližší době z podstatné části ve městě dostaví a opraví. Já vím, že čistička až tak moc lidí nezajímá, ale pokuty za odpadní vody by snižovaly rozpočet víc než splátky vybudované investice. Velká rozhodnutí, jako byla stavba školy, vyžadují od zastupitelů i kus osobní statečnosti. Je to podobné, jako vzít si v rodině hypotéku na stavbu domu. Bez hypotéky nemůže dnes stavět skoro nikdo, takže to zadlužení je v podstatě nevyhnutelné. Jde jen o to, jestli si dokážete spočítat, zda vás ta půjčka nedožene do dluhové pasti. Se vší odpovědností si myslím, že toto zastupitelstvo nepřekročilo žádný Rubikon, za kterým by byla jen cesta dolů. Naopak, město je zdravé a s touto finančních zátěží se vyrovná.
Stejně tak si myslím, že i rozpočet na příští rok je velice vyvážený a kvalitně připravený. Tady bych rád, i touto formou, poděkoval finančnímu odboru města a především paní ing. Krejčové, za jeho přípravu. Pan Šmolík, na jehož článek tu v živé diskuzi možná už mnozí zapomněli, se staví do role opozičního kritika, která mu nepřísluší.
Nechci tu ale již jitřit emoce, protože do Vánoc již opravdu zbývají jen hodiny a já chci popřát nejenom Vám, pane Beku, ale všem účastníkům diskuze, jejich šťastné prožití a hodně spokojenosti v příštím roce.

Ivan Vít
radní

Odpověděli:
M.Šmolík


Odpovědět

M.Šmolík

22. 12. 2009 14:56:11

Odpovídá na: Ivan Vít

Vážený pane Víte,
jsem přesvědčen, že rozpočet zaslouží zejména v této nelehké době širší diskusii, která i přes konkrétní připomínky našich zastupitelů nebyla vedena. Nezbývá mi než doufat, že budou hledány další úspory i po schválení rozpočtu jak bylo před schválením přislíbeno. Do další polemiky se nechci touto formou pouštět. Svátky jsou za dveřmi, a proto bych rád
Všem popřál příjemné prožití vánočních svátků plných klidu a pohody a do nového roku hodně zdraví, štěstí úspěchů a radosti.

Odpověděli:
Zdenka


Odpovědět

Zdenka

23. 12. 2009 07:37:15 | user323@seznam.cz

Odpovídá na: M.Šmolík

Pane Šmolík,
obdivuji Vaši nadutost a to i před vánocemi. Vy nebudete s p. Vítem polemizovat touto cestou, ale vezmete si s sebou přímo televizní štáb. Možná by bylo potřeba trochu pokory a přiznat si, že jste udělal chybu. Pokud o tom začnete přemýšlet, jste na dobré cestě a pak si zasloužíte popřát krásné vánoce.


Odpovědět

Radek K.

23. 12. 2009 16:53:51 | nedam @ ho.sem

Je zábavné pozorovat, jak se stávající čelní představitelé města vyplašili jedním plytkým článkem. Ještě 15 dní po jeho uveřejnění je diskuse pod ním tím "nejdiskutovanějším" na Říčansko.info.

Pročítám-li si pozorně všechny reakce, a že jich tu je, defilují tu pan Grégr, Moudrý, Vít, Mrázová ... To už tady dlouho nebylo, aby se tu k něčemu vyjádřil někdo jiný než duo Moudrý, Grégr ... Do diskusí vstupují i zaměstnanci úřadu, už jen říčanský tajemník pan Vladyka nám tu chybí.

A o čem to tedy vše vlastně je? Máme tu pozdvižení na městě z toho, že zaběhnutá hlasovací mašinérie zastupitelstva by mohla fungovat, nebo je to boj proti výkřiku pana Šmolíka takříkajíc "do tmy". Každopádně komunální volby se nám blíží a podobných tahanic si asi budeme moci přečíst více. To je pro nás občany jen dobře, alespoň se od naši zvolených zástupců dozvíme trochu víc, jak to tu vlastně chodí - když na sebe budou vzájemně lamentovat.


Popravdě není lehké se v tom našem Říčanském labyrintu zorientovat.

Nerozumím třeba tomu, že pan Vít ve svém příspěvku určuje, kdo může být opozičním kritikem a kdo nikoliv. S ohledem na to, že v minulosti opakovaně prohlašoval, že vlastně ve městě žádná koalice neexistuje a že se vládne tak nějak "po domácku", je asi dobře, že stávajícím mocipánům začne někdo trochu dýchat do zátylku.

Otázka je, jestli to bude strana Zelených, která je v zastupitelstvu sice zastoupena, ale její hlavní protagonista pan Černovský do něj zvolen nebyl a jakékoli jeho vystoupení vůči radnici je okamžitě onálepkováno jako extrémistické.

Nebo by to měla být ODS, kde zřejmě její poslední zástupce v radě města vykřikuje, že se za svou organizaci stydí? To je až dojemné, jak se k tomu pan stavební v místě podnikatel Grégr opakovaně přiznává. Pokus pana Šmolíka o upozornění na nehospodárnosti města a problémy s rozpočtem do dalších let je hezkým pokusem, ale nezůstane jen u něj? Dojde snad ještě po panu Moudrém a Jechovi k dalším úprkům z řad zastupitelských lavic ODS.

To je otázka, na kterou by se bylo dobré ptát u SNK ED. Jak jsme se letos na jaře dozvěděli při pokusu o odvolávání pana Moudrého z pozice místostarosty, koalice mezi SNK ED a ODS v současném volebním období neexistuje. Nepsané koalice se dovolávala právě ODS, kdy však zástupci SNK ED tuto dohodu popřeli.

Fakticky tedy městu vládne SNK ED – paní starostka Mrázová, Musil, Vít, Jech a spol. s aktivní podporou některých členů ODS – zřejmě solitérů (jinak se to těžko vysvětluje – a to i v kontextu článku pana Šmolíka). Po spekulacích, zda bude paní Mrázová pokračovat ve starostování i po dalších volbách se ukázalo, že hodlá o pozici starostky usilovat i ve 3. volebním období. Opozici z řad SNK ED tudíž asi očekávat nelze.

Roli pseudoopozičníka v zastupitelstvu hraje pan Posolda. Nutno přiznat, že jako zástupce komunistů se jako jediný nebojí opakovaně ptát na věci jako jsou kanalizace, Fialka ...

Z té humánnější části politického spektra by stálo za to zmínit i ČSSD, která však v Říčanech evidentně během rychlé doby přežhavila svůj partajní kotel - viz kauza s náborem duší do místní buňky spojené s blízkým spolupracovníkem Davida Ratha - Filipem Bušinou. Je veřejným tajemstvím, že ČSSD by ráda získala na Praze-východ lepší výsledky. Na Říčansku na to zatím asi šli špatně.

A kdo nám tu zbývá dále? Unie pro sport a zdraví – Davida Frydricha – jejíž zástupci se do zastupitelstva také dostali zřejmě nebudou ti, kteří by iniciovali výrazné zlepšení situace v našem městě. Stejně tak Volba pro město s paní Blahníkovou v čele.

Tak jak to vidíte vy? Pro mne je to celkem neutěšený obrázek? Nebylo by na čase s tím už něco udělat?

Všem hezké Vánoční svátky

Asi ani nestojím o žádnou diskusi nad mým příspěvkem. Je mi jasné, že na to zase vlítnou Vít s Grégrem, nebo Zdenkou a rozcupují mne. Pište si co chcete, je demogracie, já jdu dodělat bramborový salát.

Radek

Odpověděli:
Miroslav Grégr - radní


Odpovědět

Miroslav Grégr - radní

24. 12. 2009 01:52:23

Odpovídá na: Radek K.

Dobrý den Radku, není žádný důvod cupovat Vás ani Váš příspěvek. Udělal jste svoji analýzu dění a tím se výrazně lišíte od většiny lidí, kteří zde debatují. Kdybyste se oprostil od hodnocení osob a zůstal u hodnocení dějů a činů, tak by to bylo dokonalé. A pokud máte chuť něco s děním v našem městě dělat, tak je to dobrá zpráva. Doufám, že od analýz se dostanete k návrhům řešení a přispějete k řešení věcí veřejných po příštích volbách.

Přeju Vám hezký Štědrý den a ať se povede i ten salát.

M.G.


Odpovědět
Ozvěte se nám

Dejte nám tip na zajímavou akci!
Chcete zveřejnit článek?
Chcete inzerovat?

Napište nám!