Hlavní stránka > Prvňáčků v Říčanech je 317, školy ale přijmou jen 279
reklama

Prvňáčků v Říčanech je 317, školy ale přijmou jen 279

Zpráva | Školství | Říčany | 28. 3. 2014 14:10:20 | Redakce

Říčanské školyKapacita říčanských základních škol stále nestačí.

reklamaVšechny školy však nemohou vyhovět kvůli naplněné kapacitě všem rodičům a děti s trvalým pobytem mimo Říčany nepřijmou. Co jednotlivé školy nabízí nejen prvňáčkům?

Z důvodu vyčerpané kapacity kmenových tříd ve třech říčanských ZŠ se rozhodlo město přijmout ve školním roce 2014/2015 do prvních tříd pouze děti s trvalým pobytem v Říčanech. V červnu vypovězenou dohodu s 19 obcemi ze spádové oblasti tak nebude město obnovovat. Výjimku tvoří obce Březí a Tehovec. Radnice navíc musela zvýšit počet kmenových tříd na I. ZŠ

Celkem se do prvních tříd veřejných základních škol v Říčanech přihlásilo 317 dětí.

Výuka angličtiny pro 78 prvňáčků v I. ZŠ Říčany

Do I. ZŠ Říčany, jejíž prostory prvních tříd se nachází v Olivově ulici, se zapsalo 101 dětí. Škola jich ale může přijmout pouze 78. Prvňáčci tak obsadí v září školní lavice celkem ve třech třídách.

„Škola poprvé nabízí výuku anglického jazyka od I. třídy od nového roku s novými učebnicemi. Pro první stupeň máme také speciální pedagožku, která se zabývá nápravou poruch učení a školní psycholožku, která s dětmi i rodiči po kontaktu s učiteli řeší studijní a jiné problémy,“ vyjmenovává pozitiva školy ředitel Pavel Bednář.

Budoucí prvňáčci zde navíc mají možnost zúčastnit se „školy nanečisto“, což je příprava na první třídu v rámci šesti setkání s budoucí třídní učitelkou. Žáci se také pravidelně zúčastňují různých zájmových činností, sportovních akcí a kurzů, vědomostních soutěží a olympiád. Škola klade důraz i na využití moderního technického vybavení při výuce jako jsou vizualizéry, dataprojektory a interaktivní tabule.

Do ZŠ Bezručova se přihlásilo 131 dětí, přijme jich 105


Nejvíce školáků v počtu 105 nastoupí do ZŠ Bezručova, pro které budou otevřeny čtyři třídy. Celkem se k zápisu dostavilo 131 dětí, 26 z nich tak bude muset nastoupit do jiné školy. "Řada rodičů tedy obdrží rozhodnutí o nepřijetí dítěte do naší školy. Jde o děti z okolních obcí nebo jiné městské spádové oblasti. Přijímáme pouze děti s trvalým bydlištěm v Říčanech z naší spádové oblasti," upřesnila ředitelka Marie Lejčková.

Škola se navíc profiluje na rozvoj hudebních a jazykových dovedností, a proto jsou dvě třídy speciálně zaměřené. "Dvě budoucí první třídy budou pracovat podle školního vzdělávacího programu Škola pro život, v jedné třídě se žáci budou vyučovat podle programu bilingválního (dvojjazyčného) vzdělávání a další třída pro žáky s dobrými hudebními předpoklady má v osnovách rozšířenou výuku hudebních dovedností," dodává ředitelka školy s tím, že škola nabízí dětem bohatý školní život s řadou doprovodných aktivit jako soutěže, výcvikové a adaptační kurzy, studijní pobyty, školy v přírodě, volnočasové kroužky a další akce.

ZŠ u Říčanského lesa otevře 3 první třídy pro 90 dětí

Do ZŠ U Říčanského lesa přišlo letos k zápisu 79 dětí. Škola přijme všechny zapsané i říčanské děti, na které se nedostalo v ostatních dvou školách. Celkem zaplní tři třídy.

A co na této škole mohou školáci očekávat? „Náš vzdělávací program je jedinečný tím, že mimo vědomosti u nás žáci současně rozvíjejí své sociální dovednosti. Ty jim vytváří velmi důležitý základ na celý život bez ohledu na obor, ve kterém budou jednou pracovat, nebo zemi, ve které budou žít. Dnešní děti musí být připravené pružně a aktivně reagovat na proměny společnosti a poptávky trhu. Žáci u nás umí nejen komunikovat, ale také naslouchat, správně analyzovat to, co bylo řečeno, dokáží zvládnout konfliktní či problémové situace. Učí se pracovat v kolektivu, vyprodukovat více nápadů a řešení,“ vyjmenovává ředitel Daniel Kohout.

ZŠ Nerudova zatím pro 6 dětí

Šest prvňáčků, čtyři z Říčan a dva okolních obcí, přivítá v září i ZŠ Nerudova, která je zaměřená na praktické vzdělávání a spádovost se na ni vzhledem ke specifikaci školy nevztahuje. Všichni nastoupí do spojené třídy 1. a 2. ročníku. U prvního ročníku bude pracovat i asistent pedagoga.

Autor: Redakce

Diskusní fórum

Přidejte názor

Jan L.

2. 1. 2016 21:08:35

A co s tím uděláme? Postavíme někde na louce základní školu?? Loňský problém s mateřskou školou se tak vyřešil... respektive peníze z EU ho vyřešili ... a děti odrůstají, takže logicky za pět let bude na základní školách ještě hůř. Takže asi čekáme na další dotace... jen aby ještě město mělo louky k zastavění...


Odpovědět
Ozvěte se nám

Dejte nám tip na zajímavou akci!
Chcete zveřejnit článek?
Chcete inzerovat?

Napište nám!